OGŁOSZENIA 01.09.2019r.

     1. Dzisiaj przypada 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w 

   modlitwie o bohaterskich obrońcach i ofiarach września, mieszkańcach Wielu-

   nia, kolejarzach z Szymankowa, o bohaterskich obrońcach Westerplatte, Oksy

   wia, Helu, Poczty Polskiej w Gdańsku. Pamiętajmy o ofiarach obozu Stuthoff, 

   o rozstrzelanych w Piaśnicy, Szpęgawsku, zamordowanych kapłanach Pelplina,

   (Peplińska jesień) zamordowanych niedaleko bo w Lesie Hopowskim i w wielu 

   miejscach Pomorza i Kaszub …W tym roku przypada 80 rocznica zamordowa-

   nia ks. Franciszka Motylewskiego – proboszcza naszej Parafii. 

 

  1. Skończyły się wakacje, powoli dobiega czas urlopów. Podziękujmy Dobremu

     Bogu za przeżycia, za miejsca które mogliśmy podziwiać i zwiedzać, za cieka 

     wych ludzi, których spotkaliśmy na wakacyjnych szlakach. Dzieci i młodzież

     naszej Parafii w liczbie 36-ro  przebywała na obozie w Garczynie z ks. Mariu 

     szem. Jeszcze raz „Bóg zapłać” Wam Kochani za wspaniałe ugoszczenie Piel-

     grzymów najdłuższej pielgrzymki w Polsce: Hel – Puck – Jasna Góra !

 

  1. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone nowe plecaki i

     przybory szkolne.  Inauguracja roku szkolnego Mszą św. – jutro o godz. 8.15

     Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli,  pracowników szkoły !

     Ćwiczenia katechetyczne należy nabyć już od wtorku u katechetów Ćwiczeni

     do katechezy są płatne. Państwo nie finansuje podręczników wyznań religij –

     nych. 

 

  1. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne Okazja do spowiedzi św. rów

     nież z racji nowego roku szkolnego i katechetycznego: czwartek od 1715 – 1800

     Na czwartek prosimy dzieci, które w tym i ubiegłym  roku przystąpiły do I Ko

     munii św. i młodzież do VI klasy włącznie z Szymbarku. Uzasadnienie. 

     W piątek spowiedź św. od 1700 – 1800. W piątek prosimy dzieci i kandydatów

     do bierzmowania z całej Parafii (kl. VII i VIII) z nauką do Bierzmowania w

     czasie Mszy św. Obecność obowiązkowa.

 

  1. W I sobotę miesiąca o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N Maryi

      Panny i o godz. 9.00 Msza św. Zapraszamy czcicieli Niepokalanej i Róże Róż. 

          

      6. Intencje mszalne …

 

      7. Spotkanie organizacyjno – formacyjne dla Rodziców kandydatów do Bierzm

    waniaklas 7 i 8 Szkoły Podstawowej 4 września to jest środa o godz. 1845.

    Spotkanie dla Rodziców i dzieci klas III Szkół Podstawowych do I Komunii ś

    w niedzielę 8 września o godz. 1100. 

 

       8. W ramach przygotowań do Bierzmowania i poznania życia i działalności patrona

      szkoły Juliusza Kraziewicza w sobotę 14 września odbędzie się wycieczka

     dla klas VII do Pelplina i Piaseczna. Zwiedzanie muzeum i zapoznanie się ze

     sztuką i kulturą średniowiecza oraz spotkanie młodych w Piasecznie.

     Wyjazd z przed  kościoła o godz. 1030  – koszt wyjazdu 15 zł                           

 

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych rozpoznających

     drogę powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji  w Pelplinie

     Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie in

     ternetowej  WSD Pelplin oraz w gablocie. Kolekta przyszłej niedzieli przezna

     czona jest na W S D w Pelplinie.

 

       10. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”.

 

       11. Ks. Grzegorz Oważny z Dubna na Ukrainie dziękuje Parafianom, Sponsorowi,

       Turystom i Gościom za złożone ofiary. 

 

      12. Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza na Dożynki do Loryńca dnia 7 września 

        o  godz. 14.00

     

      13. Plan przywozów i odwozów 2 września – tablica ogłoszeń.                                                

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia –

a dzieciom i młodzieży mocnego wejścia w czas nauki !