OGŁOSZENIA 08.09.2019r.

1.   W Diecezji Pelplińskiej „Dzień modlitw w intencji Kobiet oraz ich misji w

Kościele, rodzinach i świecie”.

 

2. Od 4 do 10 września Papież Franciszek pielgrzymuje w Afryce. To drugi Pa-

    pież, który odwiedza ten kontynent. Nawiedza Mozambik i Madagaskar. Pa –

    miętajmy w modlitwach o Ojcu Świętym. 

 

3. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na nasze WSD w Pelplinie. 

 

4. Dzisiaj o godz. 11.00 spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do I

     Komunii Świętej.

 

5. W poniedziałek Mszą św. zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny i katechetycz

     ny 2019/2020.  Ćwiczenia katechetyczne należy nabyć u katechetów. Ćwicze-

     nia do katechezy są płatne Państwo nie finansuje podręczników i ćwiczeń wyz

     nań religijnych.

 

6. Dzisiaj w Sianowie o godz. 11.30 Suma odpustowa ku czci Narodzenia Naj –

     świętszej Maryi Panny.

 

7. Intencje mszalne …    

         

8. W ramach przygotowań do Bierzmowania i poznania życia i działalności pat 

      rona szkoły Juliusza Kraziewicza w sobotę 14 września odbędzie się wyciecz 

      ka dla klas VII do Pelplina i Piaseczna. Program: zwiedzanie muzeum i zapoz

      nanie ze sztuką i kulturą średniowiecza oraz Spotkanie młodych w Piasecznie.

      Wyjazd z przed  kościoła o godz. 1030  – koszt wyjazdu 15 zł.

 

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza rozpoznających drogę

       powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji  w Pelplinie. Sz

       czegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie in-

       ternetowej  WSD Pelplin oraz w gablocie. 

 

10. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”

 

11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na cele gospodarcze–spłatę energii

                                               

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia !