OGŁOSZENIA 12.01.2020 r.

1..  Niech łaska Chrztu Świętego daje nam moc do dawania świadectwa wiary.

                                                                                                                                                                                                                                        

2. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na spłatę energii elektrycznej.

 

3. W poniedziałek w Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli przez Szymbark przeszedł

    Orszak III Króli.  Królowie na koniach, św. Mikołaj, Śnieżynka. Dzieci, młodzież i

    dorośli.  Poszliśmy w radosnym orszaku ze śpiewem kolęd na ustach. Były piękne ko  

    rony i stroje. Po Mszy św.  w restauracji u p. Młyńskich kawa, herbata, śpiew kolęd.

    Strażakom, Kuczerom, Woźnicom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Szymbarki, p. Młyń 

    skim. P. Organiście „Bóg zapłać” Orszak można obejrzeć na parafialnej stronie inter.

 

4. We wtorek odbyły się pogrzeby śp. Jana Winczewskiego z Szymbarku i śp. Dominiki

    Dzennisz z Szymbarku. „Bóg zapłać” tym, którzy przez lata otaczali samarytańską 

    opieką p. Dominikę. Szczególne podziękowania kieruję do p. Zofii Miąskowskiej. 

    W środę odbył się w Goręczynie pogrzeb śp. Genowefy Mering żony byłego Organist

    W imieniu Rodziny Zmarłej serdeczne „Bóg zapłać” za udział w różańcu i pogrzebie

    naszym Parafianom.  „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …”.

 

5. W środę po Mszy św. o godz. 1800  był wspólny śpiew kolęd ! ( Było aż 20 osób).

 

6. Intencje mszalne …

 

7. „Bóg zapłać” p. Andrzejowi Cieszyńskiemu za wykonane prace i sprzęt przy śmiet-

      tniku na cmentarzu w miniony czwartek.

 

8. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyńskie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń.

 

9. W poniedziałek kapłani Dekanatu Stężyckiego mają kolędę z ks. Bpem Diecezjal.

 

10. Rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Dzieci i młodzież niech

      pamiętają o codziennej modlitwie i o udziale w niedzielnej Mszy św.

 

                       Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !