Ogłoszenia 14.06.2020

W ubiegłą niedzielę Biskup Ryszard Kasyna odwołał dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych „W czasie liturgii należy zachowywać  przepisy prawa państwowego i kościelnego Teraz udział we Mszy św. transmitowanej dla osób chorych, starszych …  Aby utrzymać transmisję – opcja – subskrybuj.  W niedziele  Msze św.: 715    900  1000  1115.  W dni powszednie Msza św. o 1800. 

W oktawie Bożego Ciała Msza św. z procesją o godz. 1800.

W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze św. o 915 i 1800. Na Mszach obrzęd błogosławieństwa wianków, ziół, itd. (W piątek dyspensa …).

„Bóg zapłać” za ofiary ubiegłej niedzieli na cele gospodarcze – spłatę energii elek.

Kolekta dzisiejszej niedzieli na cele remontowe w Pelplinie – „Bóg zapłać”.

„Bóg zapłać” Andrzejowi Cieszyńskiemu za brzozy do dekoracji kościoła, naszych domów, otoczenia i za transport. „Bóg zapłać” Wiernym za  dekoracje domów, kapliczek, krzyży i miejsc modlitwy. Podziękowania Adamowi Richertowi, Krzysiowi Kunowskiemu, Olkowi Reszce za pomoc przy dekoracjach. P. Urszuli i Janowi Zaborowskim za piękne kwiaty do kościoła i na ołtarz przed kościołem. Podziękowania – Pocztom Sztandarowym – Strażakom z Kłobuczyna i Szymbarku oraz Kuczerom.

„Bóg zapłać” Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Szymbarku, Ojcom z Męskiej Róży Różańcowej, dziewczynkom, dziewczętom sypiącym kwiatki i ich Mamusiom ! Dziewczętom i chłopcom z klas VI VII i VIII niosącym feretrony, Juniorom Strażakom z Szymbarku Karolinie Małszyckiej, ministrantom, lektorom, P. Organiście, Strażakom z Szymbarku za zabezpieczenie trasy, baldachim, chorągwie, Dominice Bronk za wykonanie zdjęć na stronę internetową parafii, ks. Mariuszowi i Wiernym za obecność, modlitewne skupienie i świadectwo wiary.

Nauka dla dzieci komunijnych przed spowiedzią w piątek 19 –go o godz. 1600 a I spowiedź dla dzieci w sobotę 20-go o godz. 900. Obecność obowiązkowa.

Jeśli to możliwe, to prosimy o wsparcie od Rodziny (kto – może i chce, w kopertach na konto z dopiskiem „cmentarz”, w biurze lub w zakrystii kościoła). Poszukujemy chętną osobę, która zajęłaby się troską o estetykę naszego cmentarza. (koszenie trawy, zamiatanie, odśnieżanie …).

„Bóg zapłać” za troskę o utrzymanie Parafii za złożone ofiary na parafialne konto i na tacę. Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać  ofiary na  utrzymanie i prace w Parafii :  Bank Spółdzielczy w Kościerzynie:  54 8328  0007 2001 0010 4548 0001

 Prasa katolicka „Pielgrzym” i „U św. Teresy”.

Zdrowaśki roczne odmawiamy w niedzielę przed Mszą św. o godz. 900 i 1115.

Poszukujemy osoby, która zaopiekowałaby się naszym cmentarzem: prace doraźne,  wykaszanie trawy, odśnieżanie itp. Prosimy o kontakt

Biuro parafialne z racji zmiany godzin Mszy św. w niedziele – czynne po Mszy św. o godz. 800 i 1115. W tygodniu od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św.

 

              Parafianom, Gościom, Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia