Ogłoszenia 15.03.2020r.

Transmisje Mszy św. w środkach społecznego przekazu:

          Polskie Radio – program I – godz. 9 00 

          TVP – program I – godz. 7 00  

          Telewizja Trwam – godz. 9 30

Telewizja  Polonia – godz. 13 00

          Polsat News – godz. 9 30  

          Polsat Rodzina godz. 10 30

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1.. Minęła VII rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, którego niech umacnia i nieustannie napełnia światłem Ducha Świętego !

2. We wtorek odbył się pogrzeb śp. ks. kanonika Bronisława Kuppera. Przez 45 lat pełnił posługę kapłańską w Archidiecezji Wrocławskiej. Rodzina dziękuje za modlitwę  i obecność. „Dobry Jezu …”.                                                                                                                                                                                                                

3. W środę w naszej Wspólnocie zakończyły się rekolekcje parafialne i szkolne. Rekolekcjom przewodniczył ks Kajetan Jakubowski KUL pomagały Siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi Bóg zapłać za pomoc Dyrekcji naszej szkoły w przeprowadzeniu rekolekcji,  ks. Mariuszowi,  Parafianom  za ofiary  dla  Rekolekcjonisty i dla Zgromadzenia, p. Beacie i Andrzejowi Młyńskim za noclegi dla Sióstr, p. Organiście, ministrantom  i  lektorom …

4. W czwartek uroczystość św. Józefa Oblubieńca N Maryi Panny.  Msze św. w Szymbarku  o godz. 9.15  i 17.00.    W Parafii  Wygoda Suma odpustowa o godz. 11.00.  

5. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.  Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

6. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego, Ciemnicy i dekoracji.

7. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

8. Intencje mszalne …

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty                                                                 

10. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędą się w Niedzielę Palmową Diecezjalne Dni Młodzieży w Kościerzynie. Obchody zostaję przesunięte na 20 czerwca br. do

     Pelplina w łączności z „Przystanią”.

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera chorych, ubogich i niepełnosprawnych. Szczegóły – tablica ogłoszeń

12. Ruszyły prace (w warsztacie) z ogrodzeniem naszego cmentarza nowy płot (przód)  W środę pracownicy firmy Rduch dokonali szczegółowego przeglądu stanu dzwonów i urządzeń im towarzyszących. Trzeba wymienić m. in. serca we wszystkich 3 dzwonach (jeden dzwon wyłączony z eksploatacji). Szczegóły w przyszłą niedzielę.

13. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

14. Na tablicy ogłoszeń wisi informacja dotycząca koronawirusa: numery telefonów:  stacjonarnego i alarmowego terenowych stacji sanitarno–epidemiologicznych Na  plakacie umieszczone są informacje i czynności jakie powinniśmy wykonać, jeśli istniałoby podejrzenie, że zaobserwowaliśmy u siebie niepokojące objawy …

15. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

16. Z racji roku eucharystycznego Róże Różańcowe parafii ufundowały małą monstrancję do Najświętszego Sakramentu na dużą hostię. „ Bóg zapłać” za ten dar

         (monstrancja wystawiona jest na ołtarzu).

 17. Decyzja Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski i Bpów Diecezji Polskich Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

18. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 

       (zgłoszenia do ks. Mariusza) 

19. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły– tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 4. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

 

        Zachęcajmy się wzajemnie w tym III Tygodniu Wielkiego Postu do głębokiego

        przeżywania tego czasu … Uczyńmy wielkopostne postanowienia.