OGŁOSZENIA 15.12.2019r.

1.. Trwa Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Zapraszamy na Roraty .

  od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Pamiętajmy o adwentowych postanowieniach

 

2. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy odpust Niepokalanego Poczęcia NMPanny Ks Pro

    fesor Wojciech Cichosz wygłosi Słowo Boże i poświęcił medaliki dzieciom przygotow

    jącym się do I Komunii Świętej. „Bóg zapłać” p. Ireneuszowi Koszałce za przesmacz-

    ny odpustowy obiad dla kapłanów i Wiernym za pomoc w przygotowaniu odpustu.

 

3. W ubiegłą niedzielę po raz XX obchodziliśmy „Dzień Modlitwy i Pomocy Material –

    nej Kościołowi na Wschodzie”. „Bóg zapłać” za ofiary do puszek złożone na ten cel.

 

4. Dzisiaj opłatek dla Radnych i Róż Różańcowych w kaplicy św. Jana Pawła II.

 

5. Przed kościołem, w sklepach u p. Młyńskich i Wojtala można nabyć świecie z racji:

    „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom” i opłatek. Ofiary z opłatka przeznaczone są

    na zakup nowej kadzielnicy i łódki na kadzidło.

 

6. Intencje mszalne …  W piątek Msza św. o 8.15 rano i Roraty o godz. 16.30.

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej „Pielgrzym” i „U św. Teresy”.

                                                               

8. Nowa lista sprzątających kościół …

 

9. W piątek po Mszy św. o godz. 8.15 odwiedziny chorych. Prosimy zgłaszać chorych.

 

10. Przez cały tydzień pomagamy w spowiedzi św. w dekanacie. Biuro parafialne czyn-

      ne po Mszy św. wieczornej. W naszej Parafii spowiedź św. w piątek 20 grudnia: I

      część spowiedzi: 15.30 – 16.30.  Roraty godz. 16.30.  II część spowiedzi św. 17.15 – 18.00. 

      Będzie ośmiu kapłanów. Prosimy o pomoc w darach do kuchni paraf

 

11. W najbliższą środę na godz. 1900 prosimy Panów do ustawiania choinek.

 

12. „Bóg zapłać” za zaproszenia na spotkania opłatkowe:  KGW w Szymbarku, Ku –

       czerom  i Woźnicom, Seniorom i Emerytom z Kłobuczyna. W tygodniu kolejne.

 

        

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !