OGŁOSZENIA 2.08.2020 R.

Przypominamy o ważniejszych dla chrześcijan wydarzeniach:

11 czerwca 1899 roku Papież Leon XIII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

    18 maja 1920 roku urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II

27 lipca 1920 roku Bpi Polscy w obliczu bolszewickiego zagrożenia na Jasnej Górze poświęcili Naród Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Maryję na Królową Polski. (27 lipca tego roku minęła 100 rocznica od tego wydarzenia).

15 sierpnia w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą dziękować będziemy za uchronienie Europy i Polski przed nawałą bolszewicką. (100 rocznica „Cudu nad Wisłą”).

1 sierpnia 1944 – wybuch Powstania Warszawskiego, nierówna, bohaterska walka …

15 sierpnia – nasze dożynki parafialne

Sierpień 80– zryw na Wybrzeżu i w całej Ojczyźnie – polski robotnik broni godności

W sierpniu trwają pielgrzymki na Jasną Górę, w nieco innej formie (pandemia)

W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 1700 – 1800

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na cele gospodarcze … Wzrosły opłaty za energię elektryczną.

 „Bóg zapłać” za troskę o utrzymanie Parafii, za złożone ofiary na parafialne konto i  na tacę. Aktualnie do spłaty Parafia ma 26 tys. zł polskich. Prośba do Wiernych Byłoby dobrze po 100 zł od Rodziny (kto chce i może, w kopertach lub na konto parafii, w biurze, w zakrystii kościoła w Szymbarku z dopiskiem :„Inwestycje”). Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary na utrzymanie, opłaty i inwestycje w Parafii :  Bank  Spółdzielczy  w  Kościerzynie:   54 8328  0007 2001 0010 4548 0001

  Prosimy zgłaszać chorych. Dzień odwiedzin i porę ustalimy indywidualnie.

 „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym z Rybaków.

Na czas wakacji zostało zawieszone wydawanie gazetki parafialnej.

W tym roku z powodu pandemii nie będzie Gminnych i Dekanalnych Dożynek. Dożynki Diecezjalne odbędą się w tym roku w mocno zmienionej formie. Będą Dożynki Ogólnopolskie na Jasnej Górze.

Z wtorku ma środę gościliśmy Pielgrzymów Pielgrzymki Kaszubskiej. W tym roku  z racji pandemii pielgrzymka przebiega w formie sztafetowej Pielgrzymi rano przyjeżdżają na Mszę św. i idą z grupą przez cały dzień. Pielgrzymów powitaliśmy około godziny 1630. O 2100 w kościele był Apel Jasnogórski z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W środę o godz. 700 odprawiliśmy Mszę św. Szkoda, że było tak mało Parafian na powitaniu, apelu i Mszy św. rano … Ks. Prof. Jana Perszona, kapłanów i kleryka przenocowaliśmy i ugościliśmy na plebanii. „Bóg zapłać” p. Magdalenie i Piotrowi Klasa – za gościnę i nocleg dla grupy technicznej i pielgrzymów. „Bóg zapłać” za dary do kuchni parafialnej i za pomoc.  „Pielgrzymi” dziękują i zapewniają o modlitwie !

Trwają wakacje. Starajmy się jak najlepiej przeżyć ten czas. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, życiu sakramentalnym, o udziale w niedzielnej, świątecznej Mszy św. i o życiu w trzeźwości.

Zmarła śp. Teresa Kaczmarczyk z Rybaków wybudowanie. Różaniec dzisiaj w kostnicy o godz. 1800. Pogrzeb w środę 1000 ?.  „Wieczny odpoczynek…”.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach przypomina, że stan epidemii się nie zakończył, i że nadal obowiązują ograniczenia, nakazy i zakaz zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku. Na Mszach św., spotkaniach, zebraniach jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Zamówiliśmy do kościoła (będzie w tygodniu) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym PPIS przypomina że zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo…Dla osób starszych transmitowana jest Msza  św z naszego kościoła Aby utrzymać transmisjęopcja: subskrybuj.  W  Niedziele  Msze św.:  715    90 0  1000   1115.

 W  dni  powszednie  Msza św.:  godz. 1800.

Parafianom, Gościom, Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !