OGŁOSZENIA 21.02.2021 I WIELKIEGO POSTU

W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post , czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu  naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ma to być również czas wyciszenia i pogłębionej refleksji nad naszym życiem i jego celem.

 W ubiegłą niedzielę, w poniedziałek i wtorek w ramach dawnego 40 – sto godzinnego nabożeństwa adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Była też okazja do spowiedzi św.

We wtorek odbył się pogrzeb śp. Alojzego Hinca z Szymbarku. „Dobry Jezu..

„Bóg zapłać” za ofiary na energię elektryczną. Opłaty wzrosły prawie o 1/4.

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na WSD we Pelplinie. To odpowiedź na apel bpa Ryszarda z ub. roku o 2 dodatkowe kolekty w związku z remontem.

W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 16.00 i Msza św. o 1640. O godz.18.15  wystawienie Najświętszego Sakramentu i o godz. 19.00  –  Droga  Krzyżowa. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym, po czym Msza Święta. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. Tradycyjnie kolekta przed Drogą Krzyżową na zakup kwiatów i na dekorację do Grobu Pańskiego.

 Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy przed III Niedzielą W. Postu.

W ubiegły poniedziałek zatankowaliśmy 700 litrów oleju od ogrzewania kościoła. Bardzo prosimy o 45 zł od Rodziny. Przed nami Wielki Post, a na olej z ofiar w kasie parafialnej zostało 460 zł. W tym roku z wiadomych względów zużycie oleju jest o dużo dużo większe.

„Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła

Prasa katolicka : „Pielgrzym”, „U Świętej Teresy”.

Odwiedziny chorych prosimy umówić indywidualnie.

Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św. i z ich Rodzica mi i poświęcenie książeczek „Z Panem Bogiem”  w III Niedzielę W. Postu

„Bóg zapłać” p. Zdzisławowi Klejnie za wykonaną pracę na rzecz Parafii i p. Andrzejowi Cieszyńskiemu za odśnieżenie placu przed kościołem w piątek.

Zapraszamy Parafian do łączenia się z nami w modlitwie przez transmisje w niedziele i święta.