OGŁOSZENIA 22.03.2020r.

1.. W IV Niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę  „Laetare” – motywem dominującym jest

   światło. Jezus jest światłością świata, abyśmy nie chodzili w ciemności. Wielu z nas

   nie uczestniczyło w rekolekcjach wielkopostnych. Możemy ten trudny czas wykorzys

   tać dla duchowego dobra. Codziennie transmisja Mszy św. : TVP 1 – godz.7.00  TVP 3

   godz. 20 i inne ….

                                                                                                                                                                                                                          

2. Odwiedzimy chorych w Parafii w tygodniu. Prosimy w zakrystii kościoła lub telefonicznie zgłaszać osoby chore i starsze.

 

3. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia i Dzieła duch

    wej adopcji dziecka poczętego. Przypada Rocznica zmiany nazwy i reorganizacji Die

    cezji z Chełmińskiej na Pelplińską. (1992 rok) Msze św. 9.15  10.15 i 17.00 Po Mszy św.

   o godz. 17.00 odbędzie się obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji

 

4. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.

     Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Zachęcamy do od –

    prawienia tych nabożeństw w naszych domach lub  poprzez relację telewizyjną …

    W tym roku nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami Szymbarku.

 

5. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na W S D w Pelplinie.

 

6. Intencje mszalne …

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Nowy „Pielgrzym” i „U Świętej Teresy”.

 

8. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty                             

 

9. Z racji Roku eucharystycznego Róże Różańcowe parafii ufundowały małą mon –

      strancję do Najświętszego Sakramentu na dużą hostię. „ Bóg zapłać” za ten dar.

 

10. Ruszyły prace z ogrodzeniem naszego cmentarza nowy płot (przód) W ubiegłą śro-

       dę pracownicy firmy „Rduch” dokonali szczegółowego przeglądu stanu dzwonów,

       konstrukcji i urządzeń towarzyszących Trzeba wymienić  serca we wszystkich 3-ch

       dzwonach (jeden dzwon wyłączony z eksploatacji) Prosilibyśmy o ofiary od Rodzi-

       ny na inwestycje (oczywiście kto chce i może) na remont urządzeń na wieży kościo

       ła, na sygnaturkę przy zakrystii na materiały na ogrodzenie płotu z przodu cmen- 

       tarza, na prace w świątyni: kotłownia, wejście ewakuacyjne od strony „Szlosu”…

       Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary – na 

       bieżące utrzymanie Parafii i prace w Parafii  Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

       54 8328  0007 2001 0010 4548 0001 –  „Bóg zapłać”.                                                 

       

11. Na tablicy ogłoszeń wisi informacja dotycząca koronawirusa: numery telefonów: 

       stacjonarnego i alarmowego terenowych stacji sanitarno–epidemiologicznych Na 

       plakacie umieszczone są informacje i czynności jakie powinniśmy wykonać, jeśli

       istniałoby podejrzenie, że zaobserwowaliśmy u siebie niepokojące objawy …

 

12. Zarządzenie Kurii Biskupiej. W związku z zagrożeniem koronawirusem Msza św.

       pogrzebowa jest sprawowana tylko dla najbliższej rodziny bez wprowadzania trum

       ny do kościoła.

 

13. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

       Informacje nt. dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. patrz tutaj -> (KLIK)

 

14. Prosimy bardzo nie wchodzić na cmentarz parafialny z psami ! Określa to regula –

       min cmentarza i wynika z wyjątkowości tego miejsca. Cmentarz to nie park ! 

 

15.  Od przyszłej niedzieli zmiana czasu(od 30 marca Msze św. w dni powszednie 18.00)

       

16. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku docho

        Dowego  Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera chorych, ubogich i niepeł –

        nosprawnych. Szczegóły – tablica ogłoszeń

 

 Zachęcajmy się wzajemnie w tym IV Tygodniu Wielkiego Postu do głębokiego

        przeżywania tego czasu … Uczyńmy wielkopostne postanowienia.