OGŁOSZENIA 22.12.2019r.

1.. Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana dobiega końca. „Bóg zapłać

   wszystkim, którzy uczestniczyli w Roratach. 

 

2. Papież Franciszek powiedział: „Radość – modlitwa i wdzięczność – to trzy postawy,

    które przygotowują nas do autentycznego przeżywania Bożego Narodzenia”. Powie-

    dział też: Prawdziwego Bożego Narodzenia nie będzie jeżeli nie pomożemy choćby

    jednemu ubogiemu”.

 

3. „Bóg zapłać” Radnemu A. Cieszyńskiemu za transport i piękne choinki dla naszego 

     kościoła! Paweł Czaja, Norbert Wunsch, Krzysztof Kunowski, Filip Szreder, Antoni

     Grzędzicki, Andrzej Kunowski, Klemens Serkowski, Mieczysław Szreder, Andrzej

     Klinkosz, Zdzisław Kleina, Kamil Kleina, Roman Wilkowski to panowie, którzy w 

     środę osadzili choinki a w czwartek zawiesili oświetlenie. Wielkie „Bóg zapłać” !!!

 

4. „Bóg zapłać”  p. Zdzisławowi Kleinie za wykonanie nowych stojaków do kościoła –

    do choinek . 

 

5. „Bóg zapłać” za zaproszenia na spotkania opłatkowe: KGW w Szymbarku, Kuczerom

     i Woźnicom, Seniorom i Emerytom z Kłobuczyna. Dyrekcji Szkoły w Szymbarku

    Urzędom Gmin: Stężyca, Somonino i Kościerzyna i Strażakom z Kłobuczyna.

 

6. W Boże Narodzenie I Święto Msze św. o godz. 9.15  i 11.00 (nie ma Mszy św. o 7.30) 

      W II  święto – św. Szczepana Msze św. 7.30   9.15 i 11.00. W II święto zbiórka do

      do puszek na szkolnictwo katolickie i na Katolicki Uniwersytet Jana Pawła.                                                                                                                                                          

      Nabożeństwo przy żłóbku w II święto o godz. 14.00. Prosimy by dzieci nauczyły                                                                           

      się wierszyków, kolęd, pastorałek o Narodzeniu Pana Jezusa.

 

7. Bp Pelpliński udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od

      pokarmów mięsnych w piątek 27 grudnia.

8. Zbliża się Kolęda – wizyta duszpasterska. Dzieci i młodzież mają przygotowane ze-

     szyty do katechezy. Młodzież niektórych klas średnich, która twierdzi, że nie prowa-

     dzi notatek ma zaświadczenie z pieczątką od katechety o udziale w katechezie. Zna 

     też imię i nazwisko katechety(ki) czy księdza. (takie zaświadczenie lub wpis w zeszy

     cie) przedkłada młodzież katechizowana poza Szymbarkiem. Kandydaci do bierzmo-

     wania dają do wglądu zeszyt i indeks Bierzmowanie 8 maja piątek g.16.00 2020 roku).

 

9. Kolęda – plan (tablica ogłoszeń).  

     

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i Błogosławionych Świąt Narodzenia Pana !