OGŁOSZENIA 29.12.2019r.

1.. Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa. To rodzina jest

   pierwszą szkołą miłości Boga i drugiego człowieka. To w Rodzinie Rodzice, dziad –

   kowie słowem i życiem wskazują dzieciom Kochającego Boga. Rodzice to pierwsi i

   najważniejsi katecheci.

                                                                                                                                                                                                        

2. We wtorek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 16.00   nabożeństwo dziękczynno – 

     przebłagalne na zakończenie roku cywilnego i Msza św.

 

3. W środę Nowy Rok – Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. 9.15  11.00

    i 14.00.

 

4. W I piątek okazja do spowiedzi św. od 16.00 – 17.00 i Msza św. a w pierwszą sobotę –

    od 8.30 – 9.00 i Msza św.

 

5. Intencje mszalne … 

 

6. W piątek 3 stycznia o godz. 16.00 w Szkole w Szymbarku Zebranie Wiejskie –

    Sołectwo Szymbark i Potuły.

 

7. W przyszła niedzielę w Szymbarku spotkanie opłatkowe dla Seniorów  o godz. 14.00.

 

8. Dzieci i młodzież mają przygotowane zeszyty do katechezy. Młodzież niektórych kla

    średnich, która twierdzi, że nie prowadzi notatek ma zaświadczenie z pieczątką i pod

    pisem katechety o tym, że uczęszcza na katechezę. Zna też imię i nazwisko katechety

    katechetki czy księdza. (takie zaświadczenie lub wpis w zeszycie posiada i przedkłada

    młodzież katechizowana poza Szymbarkiem). Kandydaci do bierzmowania przedkłada

    ją do wglądu zeszyt i indeks.  (Bierzmowanie 8 maja piątek g.16.00  – 2020 roku).

 

9. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie  – Podole Wo

        łyńskie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń .

 

10. W przyszły poniedziałek Objawienie Pańskie – Trzech Króli. Przed Mszą św. o 

      godz. 11.00 Orszak III Króli. Przygotujmy się. Stroje orientalne, korony itp.

      Będą 2 Msze św. Uczmy się kolędy „Mędrcy świata monarchowie …”.

 

         Parafianom Gościom Turystom życzymy Błogosławionego 2020 Roku !