Ogłoszenia na niedzielę 28 stycznia 2024 r.

W piątek odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Spowiedź w piątek od godziny 16.00 do 17.50.

W piątek będzie święto Ofiarowania Pańskiego. Na obu Mszach świętych poświęcę świece. Dzieci Komunijne mogą dowolnie wybrać Mszę św., w której będą uczestniczyć. Kolekta z tego dnia będzie przeznaczona na zakony klauzurowe.

W piątek po ostatniej Mszy św., czyli po 18.30, będzie można zdjąć dekorację świąteczną, o co też bardzo proszę chętnych panów i panie.

Nabożeństwo I soboty miesiąca rozpocznie się o godzinie 8.00.

Zakończyliśmy kolędy, czyli wizyty duszpasterskie. Bardzo dziękuję za piękne, owocne spotkania, miłe i twórcze rozmowy. Dziękuję za transport, za poczęstunki, za ofiary składane na cele remontowe w naszym kościele. Zebraliśmy ponad 50 tys. Środki te będą przeznaczone na montaż i wykonanie nowych okien ochronnych, zewnętrznych w kościele, a także na cztery okna witrażowe w kaplicy św. Jana Pawła II.

Nasz pan Organista również dziękuje za pamięć o nim i przekazane ofiary.

Także ministranci i lektorzy dziękują za ofiarność parafian.

Bardzo dziękuję państwu, którzy zadbali o czystość kościoła. Proszę, by tę troskę na kolejną niedzielę podjęli następni wierni z listy.

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO, ZAPOWIADAJĄCE   PEREGRYNACJĘ IKONY   MATKI   BOŻEJ   NIEUSTAJĄCEJ   POMOCY W   DIECEZJI   PELPLIŃSKIEJ

Drodzy Kapłani; kochani Diecezjanie!

Od ponad 700 lat przeżywa Kościół jako wierny Lud Boży celebrację Jubileuszu Roku Świętego, wyjątkowego daru łaski, czasu nawrócenia i Bożego Miłosierdzia.

Pragniemy jako wspólnota diecezji pelplińskiej przygotować się do przyszłorocznego Roku Świętego 2025, by stać się – zgodnie z hasłem wybranym przez papieża Franciszka – Pielgrzymami nadziei, pośród zagubienia dzisiejszego świata i człowieka. Chcemy umocnić naszą wiarę, ożywić nadzieję, stać się świadkami miłości oraz znakiem jedności, zgody i pokoju.

Maryja Matka Nieustającej Pomocy, która stała się z woli Stolicy Apostolskiej Główną Patronką diecezji pelplińskiej, ma towarzyszyć nam na drodze przygotowań do Jubileuszu Roku Świętego. Zapraszamy ją więc, aby odwiedziła nasze domy i rodziny poprzez peregrynację jej wizerunku.

Wspólna modlitwa, zwłaszcza w formie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będzie okazją do proszenia Jej w intencjach Kościoła powszechnego i naszej wspólnoty diecezjalnej. Oddamy Jej w opiekę parafie, kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. W sposób szczególny pragniemy modlić się za nasze rodziny: małżonków, dzieci i osoby starsze oraz zawierzać ludzi młodych, poszukujących drogi własnego powołania, także do życia kapłańskiego i zakonnego.

W diecezji rozpoczniemy peregrynację ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy od święta Ofiarowania Pańskiego. W parafiach i rodzinach może być to kilka dni lub tygodni później w zależności od możliwości poszczególnych wspólnot parafialnych. O szczegółach poinformują Duszpasterze. ( W naszej parafii rozpoczniemy, gdy otrzymamy zamówione obrazy peregrynacyjne)

Proszę Was o przyjęcie Maryi w znaku jej ikony w domach i rodzinach. Powierzcie jej to, co leży Wam na sercu i błagajcie o jej nieustanną pomoc. Niech ten czas zawierzenia, czas przygotowania do Jubileuszu, czas dziękczynienia za dar Patronki Maryi nieustannie gotowej nas wspomagać, będzie czasem przemiany serc, przebaczenia i wzrostu wzajemnej miłości, ku czemu z serca błogosławię.

Wasz biskup Ryszard