Ogłoszenia na niedzielę 3 kwietnia 2022 r.

W tym tygodniu przesunięciu ulegają prawie wszystkie Msze św. ze względu na spowiedzi przedświąteczne w naszym dekanacie. Za zmiany przepraszam.

Drogi Krzyżowe w piątek o 16.30 i o 19.00. Na drogach krzyżowych będą zbierane ofiary na przygotowanie Grobu Pańskiego w naszym kościele.

W przyszłą niedzielę nie będzie Gorzkich Żali. Zamiast nich o godzinie 15.00 rozpocznie się koncert chórów Cartusia i Kakofonia, prowadzony przez panią Małgorzatę Kuchtyk, przy akompaniamencie pana Adama Pietrzaka. Koncert ten ma charakter modlitwy medytacyjnej. Serdecznie zapraszam.

W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. pobłogosławię palmy. Na Mszy św. o godzinie 11.00 będzie procesja wewnętrzna w kościele z palmami, ze względów bezpieczeństwa.

Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 11 odbędzie się inscenizacja pt. „Powiedz ludziom, że kocham ich” w wykonaniu uczniów ZKiW w Szymbarku, którzy uczęszczają na zajęcia koła teatralnego, chóru oraz kółka misyjnego. Serdecznie zapraszamy.

Bardzo dziękuję państwu, którzy zadbali o czystość kościoła. Proszę, by na przyszłą niedzielę podjęli tę troskę następni wierni z listy.

Bardzo dziękuję państwu, którzy przygotowali paczki pomocowe dla Ukrainy.