Pielgrzymka na Kresy Wschodnie

Parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku

zaprasza do udziału w Pielgrzymce na Kresy Wschodnie

Dubno – Podole Wołyńskie – Lwów

06.07.2020 – 11.07.2020

Ramowy program pielgrzymki

I Dzień 06.07.2020 – poniedziałek

03.00 Wyjazd uczestników pielgrzymki z Szymbarka. Przejazd w kierunku przejścia granicznego w Beredyszczu – Ukraina, przekroczenie granicy polsko – ukraińskiej. Przejazd od miejscowości Dubno – miasto na Ukrainie nad rzeką Ikwą w obwodzie rówieńskim. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

II Dzień 07.07.2019 – wtorek

Śniadanie. Przyjazd do parafii św. Jana Nepomucena – msza św.. Po mszy św. zapoznamy się z historią kościoła, gdzie w dniu 5 lutego 1867 w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nastąpiło Cudowne Objawienie – Cud Eucharystyczny.

Następnie zwiedzanie Dubna m. in. : Zamek w Dubnie, Brama Łucka, zespół Klasztorny Bernardynów z 1614 – 29, Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, drewniana cerkiew p.w. św. Jerzego.

Przejazd do Łucka – zwiedzanie miasta, m. in. : katedra św. Trójcy, klasztor Trynitarzy, Synagoga, Zamek Księcia Lubarta, Muzeum Ikony Wołyńskiej – zwiedzanie. Przejazd do Ołyki – zwiedzanie Zamku Radziwiłłów i kolegiaty z zewnątrz.

Powrót do Dubna – obiadokolacja w hotelu, nocleg.

III Dzień 08.07.2020 – środa

Śniadanie – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena.

Wyjazd Przejazd do Krzemieńca – zwiedzanie: ruiny zamku na Górze Bony, dworek Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, cmentarz Tunicki z grobem matki Słowackiego, cmentarz Bazyliański z grobami profesorów Liceum Krzemienieckiego. Przejazd do Poczajowa – zwiedzanie zespołu zabudowań klasztornych Ławry Poczajowskiej, czyli monasteru p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie przejazd do miejscowości Zbaraż, zwiedzanie Zamek książąt zbarskich, gdzie zwiedzimy zespół klasztorny bernardynów oraz gdzie w 1649 miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi i sprzymierzonymi z nimi Tatarmi. Słynna obrona Zbaraża została także uwieczniona na kartach powieści Ogniem i Mieczem autorstwa Henryka Sienkiewicza.

Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg

IV Dzień 09.07.2020 – czwartek

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena. Przejazd do Oleska – zwiedzanie Zamku Daniłowiczów i Sobieskich – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, pomnik armii konnej S. Budionnego. Następnie przejazd do miejscowości Podhorce, gdzie zwiedzimy pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, park krajobrazowy, dawną karczmę (zajazd hetmański). 

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki jest przejazd do Lwowa.

Przejazd autokarem po wybranych ulicach miasta: najstarsza dzielnica Lwowa – Lwów Książęcy – cerkiew św. Onufrego, klasztor Benedyktynek oraz przejazd do

do Muzeum Lwowskiego Browaru – zwiedzanie z degustacją piwa.

Przejazd od hotelu – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

V Dzień 10.07.2020 – piątek

Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa : przejazd na Łyczaków– zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) – msza św. w kaplicy na cmentarzy Łyczakowskim.

Dalsze zwiedzanie Lwowa: katedra greckokatolicka św. Jura – zwiedzanie, następnie przejazd autokarem do centrum miasta: spacer po Starym miescie: kamienice w Rynku, budynek Ratusza, wejście na dziedziniec Kamienicy „Królewskiej”, zwiedzanie Apteki – Muzeum, Katedry łacińskiej, Kaplicy Boimów, dzielnica ormiańska – Katedra Ormiańska. Przejście w kierunku ulicy Swobody ( dawnych Wałów Hetmańskich ) gdzie jest usytuowany Gmach Opery Lwowskiej – z zewnątrz. Czas wolny. Powrót do hotelu: Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w wykonaniu kapeli lwowskiej. Nocleg

VI Dzień 11.07.2020 – sobota
Śniadanie – wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany obiad na trasie przejazdu we własnym zakresie.

Przewidziany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena całkowita: 1645 zł./os

/ przy grupie 45 osób /

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane do dnia 15 grudnia 2019 w biurze Parafii: ks. Mariusz Malejko Tel.: 608 640 083 oraz u organizatora wyjazdu: Biuro Fides Tour pod nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com

Wpłaty będzie można dokonać w 3 ratach na rachunek bankowy wskazany w umowie-zgłoszeniu

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. od osoby po zawarciu umowy-zgłoszenia

Druga wpłata do dnia 10.03.2019 w wysokości 500 zł. od osoby

Trzecia wpłata do dnia 10.06.2019 w wysokości 645 zł. od osoby

Cena obejmuje:

transport autokarem ( klimatyzacja, DVD, WC )

zakwaterowanie:

5 noclegów w hotelach**/*** po stronie ukraińskiej w pokojach 2 lub 3 os. z łazienkami,

wyżywienie:

5 śniadań; 4 obiadokolacje standard ,

1 uroczysta kolacja z kapelą lwowską po stronie ukraińskiej

opiekę pilota,

usługi przewodników

wstępy do zwiedzanych obiektów,

opłatę za zestaw słuchawkowy – Tour Guide podczas zwiedzania,

opłaty graniczne,

ubezpieczenie NNW i KL oraz KL ukraińskie.

UWAGA !!!

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport – minimum 3 miesiące na terytorium Ukrainy

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie bez szkody dla atrakcyjności wycieczki.
•Osoby podróżujące samotnie będą dokwaterowane do pok. 2-os
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł.