OGŁOSZENIA 13.10.2019r.

1.. Papież Franciszek ustanowił październik: Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał w ten sposób do Papieża Benedykta XV, który sto lat temu zachęcał do podjęcia działalności misyjnej. (List apostolski „Maximum illud”. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary – na Misje katolickie.

 

2. W ubiegłą niedzielę w naszej Wspólnocie gościmy O. Świerada, który głosił do nas Słowo Boże – przygotowując do uroczystości odpustowej  i XIX Dnia Papieskiego

  pod hasłem:Wstańcie, chodźmy” Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz zdolnej młodzieży

                                                                                     

3. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. O godz. 11.00 – Sumę odprawi  ks. bp Arkadiusz Okroj i poświęci różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie można zobaczyć pamiątki po zamordowanym w  1939 roku Proboszczu Parafii Szymbark ks. Franciszku Motylewskim w Izbie Pamięci znajdującej się w Restauracji „Pod Wieżą” a w kościele informacje o tzw.”Zbrodnii Pomorskiej”

 

4. Dzisiaj w Kościele św. Wojciecha w Kartuzach o godz. 19.00 odbędzie się koncert  (bezpłatny) zespołu Exodus dla Dobrodziejów Hospicjum.

 

5. Papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przyszłym roku zostanie beatyfikowany.

 

6. Intencje mszalne …

 

7. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

8. Różaniec święty od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 10.40. Zachęcamy do odmawiania różańca w domach !

  

9. Zmarł  śp. Józef Borzestowski z Rybaków.  Różaniec dzisiaj w kostnicy o godz. …..  Pogrzeb jutro tj. w poniedziałek o godz. 11.00. 

 

10. Jutro modlić się będziemy w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie:  w intencji powołanych i o nowe powołania również z naszej Parafii.Most modlitewny łączy Seminarium z Parafią”. Zapraszamy na wspólną modlitwę na godz. 18.00.

 

11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na spłatę energii elektrycznej.

 

12. Nauczycielom i Pracownikom Szkoły z racji Dnia Edukacji Narodowej życzenia Bożej mądrości i wszystkiego dobrego ! 

 

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 6.10.2019r.

1.. Papież Franciszek ustanowił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyj – 

 nym. Nawiązał w ten sposób do Papieża Benedykta XV, który sto lat temu za

 chęcał do podjęcia działalności misyjnej. (List apostolski „Maximum illud”)

 „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na Misje katolickie.

 

2. Dzisiaj w naszej Wspólnocie gościmy O. Świerada, który skieruje do nas Słowo Boże.

O. Świerad prowadził u nas Misje Święte.

 

3. Wczoraj w Pelplinie miał miejsce – Diecezjalny Kongres Róż Różańcowych. 

„Bóg zapłać” Matkom, Ojcom Róż Różańcowych i wszystkim uczestnikom

Kongresu z Parafii za obecność i modlitwę ! Różaniec św. w kościele od po –

niedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00 a w niedzielę o 10.40. Zachęca-

my do rodzinnego odmawiania różańca !

                                                                                      

4. Dzisiaj zbiórka do puszek po Mszy św. na rzecz – Kartuskiego Hospicjum.

      Natomiast 13–go października w Kościele św Wojciecha w Kartuzach o godz 

      19.00 będzie koncert (bezpłatny) zespołu Exodus dla Dobrodziejów Hospicjum

 

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

O godz. 11.00 – Sumę odprawi ks. bp Arkadiusz Okroj i poświęci

 różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Rodziców prosimy

 o zakupienie dzieciom różańców ( Prosimy o dostarczenie deklaracji i

      aktów chrztu świętego dzieci ochrzczonych poza Szymbarkiem). 

 

6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie można zobaczyć pamiątki po

Franciszku Motylewskim – w Izbie pamięci w Restauracji „Pod Wieżą”.

 

7. Spowiedź św. z racji odpustu w czwartek od 16.00– 17.30. Będą kapłani z na –

      szego dekanatu. (Będzie ośmiu kapłanów). Prosimy o dary do kuchni paraf.

 

8. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 8.30.  Prosimy zgłaszać chorych.

 

9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem :

      „Wstańcie, chodźmy”. Zbiórka do puszek na  rzecz zdolnej młodzieży. 

 

10. Papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W przyszłym roku zostanie beatyfikowany.

 

11.   Intencje mszalne …

 

12. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

13. „Bóg zapłać” p. Pawłowi Bielawie za wykonane prace przy kościele.

 

14. Bóg zapłać” za zaproszenie do Kłobuczyna 1 października przez Koło Emerytów i Rencistów.

15. „Bóg zapłać” za zaproszenie na piękną uroczystość

w piątek do szkoły w Egiertowie, której patronuje Św. Franciszek z Asyżu.

 

16. W przyszły poniedziałek tj. 14 października modlić się będziemy w intencji

       WSD w Pelplinie w intencji powołanych i o nowe powołania również z na –

       szej Parafii. „Most modlitewny łączy Seminarium z Parafią”.

 

17. „Bóg zapłać” za udział w akcji – „Oczyść dom i świat z elektro śmieci” ze

        Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) –

        wspiera zakup inkubatorów do Wybrzeża Kości Słoniowej i wyprawek do

        Kamerunu.

 

18. Serdecznie zapraszamy na Sumę odpustową do Szymbarku na godz. 11.00.

 

             Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 29.09.2019r.

1.. Papież Franciszek ustanowił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał w ten sposób do Papieża Benedykta XV, który sto lat temu nawoływał do podjęcia działalności misyjnej(List apostolski „Maximum illud”)

2. We wtorek odbył się pogrzeb śp. Jana Reszki z Potuł.

3. We wtorek rozpoczyna się miesiąc różańcowy – październik W kościele różaniec św. od poniedziałku do piątku  po Mszy św. o g.18.00 a w niedziele o g. 10.40 (Prosimy o przewodniczenie). Zachęcamy do odmawiania różańca w naszych domach i wspólnotach ! 

4. Spotkanie Seniorów i Emerytów w Kłobuczynie w Zajeździe „Astra” -1 października – we wtorek o godz. 17.00. 

5. W tygodniu dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. w I czwartek od godz.  17.30 do 18.00   a w I Piątek od 17.00 – 18.00.

6. W I piątek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu a w I sobotę Św. Faustyny.

7. W Szymbarku w I sobotę nie ma Mszy św. i Godzinek o NMP  o godz. 9.00. W sobotę Diecezjalny Kongres Róż Różańcowych. O godz. 10.00 konferencja bp pomocniczy Arkadiusz Okroj a o 11.00 – Msza św. ks. bp Ryszard Kasyna. Prosimy o zgłoszenia (autobus – 12 zł.) Matek, Ojców Różańcowych i chętnych. (Zgłoszenia dzisiaj po Mszy św. z każdej Róży Różańcowej). Wyjazd o godz. 8.30 sprzed kościoła w Szymbarku.

 8. Intencje mszalne … 

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”.

10. Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus przeżywać będziemy w niedzielę 13 października. O godz. 11.00 Sumę odprawi ks. bp Arkadiusz Okroj i poświęci różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Rodziców pro simy o zakupienie dzieciom różańców (a w między czasie o dostarczenie deklaracji i aktów chrztu świętego dzieci ochrzczonych poza Szymbarkiem).

11. 4 października to jest w piątek o godz. 14.00 zakończenie akcji – zbiórki elektro odpadów. Na placu za kostnicą pod drzewem w czwartek i piątek można składać elektro odpady takie jak: komputery, telewizory, klimatyzatory, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, lodówki, baterie, akumulatory, Akcja – „Oczyść dom i świat z elektro śmieci” ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) wspiera zakup inkubatorów do szpitala w Afryce – Wybrzeże Kości Słoniowej i wyprawek dla dzieci w Kamerunie. Szczegóły plakat (tablica ogłoszeń) i ulotki (stolik – prasa).

12.  Kolekta przyszłej niedzieli na Misje katolickie.

13. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek po Mszy św. na rzecz kartuskiego Hospicjum (będą wolontariusze przysłani przez Hospicjum) Natomiast 13 – go października w Kościele św. Wojciecha w Kartuzach o godz. 19.00 będzie koncert (bezpłatny) zespołu Exodus dla Dobrodziejów Hospicjum. 

14. Dzisiaj zbiórka do puszek na zakup 7 specjalnych żarówek do zewnętrznego oświetlenia naszego kościoła. Żarówki zużyły się (montaż w 2007 roku).

  Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia !

OGŁOSZENIA 22.09.2019r.

  1. Polecajmy w modlitwie Bogu dusze ofiar września 1939 roku. 

 

2. We wtorek w Centrum Edukacji i Promocji Regionu odbył się  XVI Świato –

 wy Dzień Sybiraka.  Przewodniczył J. Eks. ks. abp Jan Paweł Lenga

 

3. Dzisiaj w Brodnicy Górnej  odpust ku czci św. Stanisława o godz. 11.30.

 

4. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na spłatę energii elektryczną.

 

5. W poniedziałek  odbył się pogrzeb śp. Andrzeja Grota pochodzącego z Kaplicy.

 

6. Zmarł nasz Parafianin: śp. Jan Reszka z Potuł Wyb. Pogrzeb we wtorek o

      godz. 1100 Różaniec w kościele o 1900.  Był jednym z pierwszych kuczerów

      wożących turystów – kuligi itp.

 

7. Intencje mszalne … 

 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: „Pielgrzym” i „W Rodzinie”.

 

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”.

 

    

10. „Bóg zapłać” Grzegorzowi Senko za płyty do sztalug. Teraz możemy w koś-

      ciele w formie wystawy prezentować interesującą nas tematykę – z ofiar Para-

      fian zakupopne zostały sztalugi. „Bóg zapłać” p. Klasa za nowy piękny obrus

      na ołtarz główny, stolik i przy tabernakulum

       „Bóg zapłać” Józefowi Knitter za wykonane prace elektryczne w zakrystii

       przeniesienie licznika itd. Wojtkowi Miaskowskiemu i Kamilowi Kleinie za

       wykonane prace przy kościele.

 

11. „Bóg zapłać” za życzenia i dowody życzliwości od dzieci, młodzieży, Rad-

      nych Parafii, Dyrekcji Szkoły w Szymbarku i Egiertowa, Koła Gospodyń

      Wiejskich, Pana Organisty, ministrantów, lektorów, Róż Różańcowych – za

      intencje mszalne od Róż z Kłobuczyna, MB Fatimskiej, MB Bolesnej w mo-

      jej intencji,  Wiernym za modlitwę, ks. Mariuszowi z racji moich urodzin

                                                                                                                                                        

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia !

OGŁOSZENIA 15.09.2019r.

1.. Polecajmy w modlitwie Bogu dusze ofiar września 1939 roku. 

 

2. Dzisiaj w Kartuzach w kaplicy u Sióstr Szarytek (ul. Gdańska 12) o godz. 15.00 

zostanie odprawiona Msza św. w języku migowym. (Duszpast. osób niesłysz.)

 

3. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na nasze WSD w Pelplinie.

 

4. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na cele gosp. – spłatę energii elektrycz.

 

5. W czwartek uczestniczyliśmy z ks Mariuszem w pogrzebie Proboszcza Parafii

św. Jakuba w Lubichowie ks. Prałata Jana Kulasa „Wieczny odpoczynek”

 

6. Jutro o godz. 11.00 pogrzeb śp. Andrzeja Grota pochodzącego z Kaplicy. Róża-

ciec w kościele jutro o 10.30. „Dobry Jezu …”.

 

7. We wtorek Dzień pamięci i modlitwy za Polaków prześladowanych, zesłanyc

i pomordowanych na Wschodzie – w rocznicę napaści Związku Sowieckiego 

na Polskę (1939).

 

8. We wtorek w Centrum Edukacji i Promocji Regionu o godz. 13.00  XVI Dzień

Sybiraka. Mszy św. z oprawą wojskową o  godz. 13.15  przewodniczyć będzie 

E. Ks. Abp Jan Paweł Lenga. (Szczegółowy program – tablica ogłoszeń).

 

9. W środę święto św Stanisława Kostki, patrona Polski, w sobotę św. Mateusza 

Apostoła i Ewangelisty a w niedzielę w Brodnicy Górnej odpust o 11.30.

 

10. Intencje mszalne …  (We wtorek Mszę św. o godz. 13.15 Cepr  i 18.00 Szymbark)

                                                                                                               

11. W ramach przygotowań do Bierzmowania i poznania życia i działalności patrona

szkoły Juliusza Kraziewicza – wczoraj odbyła się wycieczka klas VII d

Pelplina i Piaseczna. Młodzież zwiedziła muzeum i zapoznała się ze sztuką

średniowiecza oraz uczestniczyła w Spotkanie młodych w Piasecznie.

 

12. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”.

                                               

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia !

OGŁOSZENIA 08.09.2019r.

1.   W Diecezji Pelplińskiej „Dzień modlitw w intencji Kobiet oraz ich misji w

Kościele, rodzinach i świecie”.

 

2. Od 4 do 10 września Papież Franciszek pielgrzymuje w Afryce. To drugi Pa-

    pież, który odwiedza ten kontynent. Nawiedza Mozambik i Madagaskar. Pa –

    miętajmy w modlitwach o Ojcu Świętym. 

 

3. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na nasze WSD w Pelplinie. 

 

4. Dzisiaj o godz. 11.00 spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do I

     Komunii Świętej.

 

5. W poniedziałek Mszą św. zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny i katechetycz

     ny 2019/2020.  Ćwiczenia katechetyczne należy nabyć u katechetów. Ćwicze-

     nia do katechezy są płatne Państwo nie finansuje podręczników i ćwiczeń wyz

     nań religijnych.

 

6. Dzisiaj w Sianowie o godz. 11.30 Suma odpustowa ku czci Narodzenia Naj –

     świętszej Maryi Panny.

 

7. Intencje mszalne …    

         

8. W ramach przygotowań do Bierzmowania i poznania życia i działalności pat 

      rona szkoły Juliusza Kraziewicza w sobotę 14 września odbędzie się wyciecz 

      ka dla klas VII do Pelplina i Piaseczna. Program: zwiedzanie muzeum i zapoz

      nanie ze sztuką i kulturą średniowiecza oraz Spotkanie młodych w Piasecznie.

      Wyjazd z przed  kościoła o godz. 1030  – koszt wyjazdu 15 zł.

 

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza rozpoznających drogę

       powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji  w Pelplinie. Sz

       czegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie in-

       ternetowej  WSD Pelplin oraz w gablocie. 

 

10. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”

 

11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na cele gospodarcze–spłatę energii

                                               

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia !

OGŁOSZENIA 01.09.2019r.

     1. Dzisiaj przypada 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w 

   modlitwie o bohaterskich obrońcach i ofiarach września, mieszkańcach Wielu-

   nia, kolejarzach z Szymankowa, o bohaterskich obrońcach Westerplatte, Oksy

   wia, Helu, Poczty Polskiej w Gdańsku. Pamiętajmy o ofiarach obozu Stuthoff, 

   o rozstrzelanych w Piaśnicy, Szpęgawsku, zamordowanych kapłanach Pelplina,

   (Peplińska jesień) zamordowanych niedaleko bo w Lesie Hopowskim i w wielu 

   miejscach Pomorza i Kaszub …W tym roku przypada 80 rocznica zamordowa-

   nia ks. Franciszka Motylewskiego – proboszcza naszej Parafii. 

 

  1. Skończyły się wakacje, powoli dobiega czas urlopów. Podziękujmy Dobremu

     Bogu za przeżycia, za miejsca które mogliśmy podziwiać i zwiedzać, za cieka 

     wych ludzi, których spotkaliśmy na wakacyjnych szlakach. Dzieci i młodzież

     naszej Parafii w liczbie 36-ro  przebywała na obozie w Garczynie z ks. Mariu 

     szem. Jeszcze raz „Bóg zapłać” Wam Kochani za wspaniałe ugoszczenie Piel-

     grzymów najdłuższej pielgrzymki w Polsce: Hel – Puck – Jasna Góra !

 

  1. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone nowe plecaki i

     przybory szkolne.  Inauguracja roku szkolnego Mszą św. – jutro o godz. 8.15

     Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli,  pracowników szkoły !

     Ćwiczenia katechetyczne należy nabyć już od wtorku u katechetów Ćwiczeni

     do katechezy są płatne. Państwo nie finansuje podręczników wyznań religij –

     nych. 

 

  1. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne Okazja do spowiedzi św. rów

     nież z racji nowego roku szkolnego i katechetycznego: czwartek od 1715 – 1800

     Na czwartek prosimy dzieci, które w tym i ubiegłym  roku przystąpiły do I Ko

     munii św. i młodzież do VI klasy włącznie z Szymbarku. Uzasadnienie. 

     W piątek spowiedź św. od 1700 – 1800. W piątek prosimy dzieci i kandydatów

     do bierzmowania z całej Parafii (kl. VII i VIII) z nauką do Bierzmowania w

     czasie Mszy św. Obecność obowiązkowa.

 

  1. W I sobotę miesiąca o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N Maryi

      Panny i o godz. 9.00 Msza św. Zapraszamy czcicieli Niepokalanej i Róże Róż. 

          

      6. Intencje mszalne …

 

      7. Spotkanie organizacyjno – formacyjne dla Rodziców kandydatów do Bierzm

    waniaklas 7 i 8 Szkoły Podstawowej 4 września to jest środa o godz. 1845.

    Spotkanie dla Rodziców i dzieci klas III Szkół Podstawowych do I Komunii ś

    w niedzielę 8 września o godz. 1100. 

 

       8. W ramach przygotowań do Bierzmowania i poznania życia i działalności patrona

      szkoły Juliusza Kraziewicza w sobotę 14 września odbędzie się wycieczka

     dla klas VII do Pelplina i Piaseczna. Zwiedzanie muzeum i zapoznanie się ze

     sztuką i kulturą średniowiecza oraz spotkanie młodych w Piasecznie.

     Wyjazd z przed  kościoła o godz. 1030  – koszt wyjazdu 15 zł                           

 

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych rozpoznających

     drogę powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji  w Pelplinie

     Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie in

     ternetowej  WSD Pelplin oraz w gablocie. Kolekta przyszłej niedzieli przezna

     czona jest na W S D w Pelplinie.

 

       10. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła”.

 

       11. Ks. Grzegorz Oważny z Dubna na Ukrainie dziękuje Parafianom, Sponsorowi,

       Turystom i Gościom za złożone ofiary. 

 

      12. Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza na Dożynki do Loryńca dnia 7 września 

        o  godz. 14.00

     

      13. Plan przywozów i odwozów 2 września – tablica ogłoszeń.                                                

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrego tygodnia –

a dzieciom i młodzieży mocnego wejścia w czas nauki !