Ogłoszenia na Niedzielę 11 września 2022 r.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizowanie wizytacji kanonicznej. Dziękuję Radzie Parafialnej, Szkole Podstawowej w Szymbarku, z dyrekcją, nauczycielami, wszystkimi pracownikami i uczniami. Dziękuję pani Beacie Młyńskiej z restauracją, Ojcom franciszkanom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej przez Ks. Biskupa, szczególnie lektorom, ministrantom, panu organiście, pozdrawiającym Księdza Biskupa. Dziękuję składającym dary ofiarne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w uporządkowanie terenu wokół kościoła, cmentarza, starej i nowej plebanii, kostnicy.

Dziękuję państwu, którzy zadbali o czystość naszego kościoła. Proszę, by troskę o kościół na następną niedzielę podjęli następni wierni z listy.

Dziękuję panu Klinkoszowi za naprawienie drzwi do tabernakulum.

We wtorek, 13 września, o godzinie 20.00 rozpocznie się Różaniec Fatimski.

W środę, 14 września, o godzinie 18.30, będziemy się modlić Różańcem o pokój na Ukrainie.

W sobotę o godzinie 18.00 w Brodnicy Górnej rozpocznie się Msza św. celebrowana przez Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja, która będzie sumą odpustową ku czci św. Stanisława Kostki.

Również w sobotę 17 września w Kościerzynie będzie odpust Matki Bożej Bolesnej, który jest zarazem świętem Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego. O godzinie 11.45 wyruszy procesja z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej a o godzinie 12.00 w kościele św. Trójcy będzie sprawowana uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczyć ks. bp Arkadiusz Okroj.