Ogłoszenia na Niedzielę 28 sierpnia 2022 r.

W czwartek, 1 września, Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego o godzinie 8.15.

W piątek odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Spowiedź św. w piątek od 16.00 do 18.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. w piątek od 20.00 do 20.45. To będzie już teraz stałym punktem każdego tygodnia i nie będę tego zapowiadać, chyba, że zaistnieją jakieś zmiany.

Nabożeństwo I soboty miesiąca rozpocznie się w sobotę o godzinie 8.00.

Dziękuję państwu, którzy zadbali o czystość naszego kościoła. Proszę, by troskę o kościół na następną niedzielę podjęli następni wierni z listy.

W sobotę podejmiemy prace porządkowe, by dobrze przygotować się na przyjazd ks. Biskupa. Proszę, by zająć się poszczególnymi obszarami w następującym przyporządkowaniu:

  • sołectwa Szymbark i Potuły – przy kostnicy, przy kościele i w kościele

  • sołectwo Starkowa Huta i Nowa Sikorska Huta – cmentarz i wokół cmentarza

  • sołectwa Kłobuczyno i Rybaki – stara plebania

  • sołectwo Kaplica – plebania

  • wyżej nie wskazani wspierają w dowolnym obszarze

Godzinę rozpoczęcia prac ustalają sami sołtysi. Kościół będzie wolny od godziny 9.30.

Ministrantów i lektorów proszę, by w tygodniu zabrali stroje liturgiczne do prania i do prasowania.

Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza na Dożynki Gminne do Skorzewa. Odbędą się 4 września na boisku przy kościele w Skorzewie. Rozpoczną się o godzinie 14.00 Mszą św. sprawowaną w kościele Skorzewie przez ks. proboszcza Aleksandra Dziadowicza.