OGŁOSZENIA 1.12.2019r.

1.. Rozpoczął się Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty –

   od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

   Dzieci od początku przynoszą lampiony. Uczyńmy adwentowe postanowienia !

   Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Temat

   ten wchodzi w zakres 3–letniego planu duszpasterskiego pt. „Eucharystia daje życie”

 

2. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary  na cele gospodarcze – spłatę energii elektr.

 

3. Przed kościołem u ministrantów, u Ojców w Wieżycy, w sklepach u p. Młyńskich i

Wojtala można zaopatrzyć się w świece „Wigilijne dzieło pomocy” (8 zł.). Opła –

    tek można nabyć dzisiaj pod chórem, a w tygodniu w biurze parafialnym i w zakrystii  

    kościoła. Ofiary z opłatka przeznaczone są na nową kadzielnicę i łódkę na kadzidło.

 

4. Okazja do spowiedzi św. z racji I piątku i odpustu Niepokalanego Poczęcia NMP

     w czwartek od 16.00 – 17.00. Zaproszonych zostało 4 kapłanów ! Prosimy dzieci, mło-

     dzież i dorosłych do spowiedzi św. w czwartek !!! Jest to też spowiedź św. z racji I

     piątku !

 

5. Odwiedziny chorych przed odpustem w piątek od godz. 8.30. Prosimy zgłaszać !

 

6. Intencje mszalne …

 

7. Zachęcamy do lektury – nowy „Pielgrzym”, „U Świętej Teresy”, „W Rodzinie”.

 

8. W I sobotę miesiąca o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N M Panny i

    Msza św. o godz. 9.00.

 

9. W przyszłą niedzielę Suma odpustowa z racji Niepokalanego Poczęcia NMP o godz

Zapraszamy też dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z Rodzi –

    cami. Ks Sumista poświęci medaliki dzieciom komunijnym /obecność obowiązkowa/

                                                                  

10.„Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

11. W piątek 13-go grudnia o godz. 17.00  w Restauracji „Pod Wieżą” zebranie Kuczeró

       i Woźniców a o 19.00 spotkanie opłatkowe. Obecność obowiązkowa. (Zarząd K i W)

 

12. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Szymbarku ogłasza nabór do chóru, orkiestry ..

                   

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 24.11.2019r.

1.. Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela kończącego się roku

   liturgicznego. W sobotę dźwięk dzwonów o godz. 19.00 przypomni o kończącym się

   roku kościelnym, o tym, że Bóg jest Alfą  i Qmegą – Początkiem i Końcem.

 

2. Od środy Papież Franciszek jest na Pielgrzymce po Tajlandii i Japonii. Św. Jan Paweł

    II był tam w latach 80-tych. To jedna z najdalszych podróży pontyfikatu Ojca Święte

    go Franciszka. (Bangkok, Tokio, Hiroszima i Nagasaki). Pamiętajmy w modlitwie !

 

3. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na W S Duchowne w Pelplinie.

 

4 . Największą pomocą dla naszych kochanych zmarłych jest Ofiara Mszy św. i modlit

     wa za ich nieśmiertelne dusze. Zdrowaśki roczne przyjmujemy do końca listopada. 

 

5. Bardzo prosimy o uporządkowaniu spraw na cmentarzu – nowe nagrobki, projekty.

    Po 20 latach należy przedłużyć rezerwację miejsca na cmentarzu.

                                                                  

6. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

7. Intencje mszalne …

        

8. Wczoraj ks. Proboszcz uczestniczył Parafii pw. św. Józefa w Płociczu w uroczystości

    poświęcenia tablicy ku czci Siostry Zofii Alacoque Czartoryskiej – Franciszkanki z

    Chicago a po południu w Jubileuszu 25 –  lecia istnienia Katolickiej Rozgłośni „Radia 

    Głos” w Pelplinie. Na wieży naszego kościoła znajduje się przekaźnik „Radia Głos”.

 

9. Jutro o godz. 18.00 w Stężycy odpust  ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

10. 8 grudnia tj. w II Niedzielę Adwentu w uroczystość odpustową Niepokalanego Po –

      częcia N M Panny o godz. 11.00 ks. Sumista poświęci medaliki dzieciom przygotowu

      jącym się do I Komunii Św.

 

11. Tradycyjnie od I Niedzieli Adwentu w Parafii będzie można nabyć świece „Wigilij-

      nego dzieła pomocy dzieciom”. (w kościele, u Ojców i niektórych sklepach).

 

12. W dniach 6  – 11 lipca 2020  roku pielgrzymka na Ukrainę „Dubno – Podole Wo –

      łyńskie – Lwów”. Szczegóły tablica ogłoszeń lub TUTAJ(KLIK).

 

                       

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 17.11.2019r.

1.. Dzisiaj spotkanie z Rodzicami kandydatów do bierzmowania klas VII i VIII o 11.00.

 

2. We wtorek odbył się pogrzeb śp. Zofii Michalewicz z Kłobuczyna. Msza św. od Fir –

    my Pogrzebowej „Plutowski”  w niedzielę15 grudnia o godz.11.00.

 

3. „Bóg zapłać” za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na cele remontowe.

 

4. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

 

5. Największą pomocą dla naszych kochanych zmarłych jest Ofiara Mszy św. i modlitwa

     za ich nieśmiertelne dusze. Zdrowaśki roczne przyjmujemy przez cały listopad. 

 

6. Bardzo prosimy o uporządkowaniu spraw na cmentarzu – nowe nagrobki, projekty.

    Po 20 latach należy przedłużyć rezerwację miejsca na cmentarzu.

                                                                  

7. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

8. Nowy „Pielgrzym” – zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 

9. Intencje maszalne …

 

10 .W minionym tygodniu trwały prace przy kościele – wymieniono kilka popękanych

      szyb, zamontowano końcówki rynien, założono nową studnię drenową, zniwelowa-

      no teren i założono betonowe korytko odprowadzające wodę od strony kostnicy i w

      konano prace związane z odprowadzeniem wody od kościoła poprawiono „polbruk”

     „Bóg zapłać” p Grzegorzowi Mejnie za częściową pomoc w materiale:cement i kręgi

 

11. Wczoraj młodzież i dzieci naszej Parafii wraz z ks. Mariuszem uczestniczyły w Die-

       cezjalnym Kongresie Misyjnym w Pelplinie.

 

12. „Bóg zapłać” p. Janowi Zaborowskiemu i Markowi Pek za wykonane prace na rzecz 

      naszej Parafii.

 

        

13. W sobotę ks. Proboszcz jedzie do Parafii pw. św. Józefa w Płociczu na uroczystość

       poświęcenia tablicy ku czci Siostry Zofii Alacoque Czartoryskiej – Franciszkanki z

       Chicago.

 

14. W sobotę w Pelpinie Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radia Głos” prze-

       żywać będzie Jubileusz 25 – lecia. O godz. 17.00 Msza św. w bazylice katedralnej w

       Pelplinie. Na wieży naszego kościoła znajduje się przekaźnik „Radia Głos”.

 

15. W dniach 6  – 11 lipca 2020  roku pielgrzymka na Ukrainę „Dubno – Podole Wo-

       łyńskie – Lwów”. Szczegóły tablica ogłoszeń lub TUTAJ(KLIK).

                       

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

 

 

 

 

Parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku

zaprasza do udziału w Pielgrzymce na Kresy Wschodnie

Dubno – Podole Wołyńskie – Lwów

06.07.2020 – 11.07.2020

Ramowy program pielgrzymki

I Dzień 06.07.2020 – poniedziałek

03.00 Wyjazd uczestników pielgrzymki z Szymbarka. Przejazd w kierunku przejścia granicznego w Beredyszczu – Ukraina, przekroczenie granicy polsko – ukraińskiej. Przejazd od miejscowości Dubno – miasto na Ukrainie nad rzeką Ikwą w obwodzie rówieńskim. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

II Dzień 07.07.2019 – wtorek

Śniadanie. Przyjazd do parafii św. Jana Nepomucena – msza św.. Po mszy św. zapoznamy się z historią kościoła, gdzie w dniu 5 lutego 1867 w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nastąpiło Cudowne Objawienie – Cud Eucharystyczny.

Następnie zwiedzanie Dubna m. in. : Zamek w Dubnie, Brama Łucka, zespół Klasztorny Bernardynów z 1614 – 29, Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, drewniana cerkiew p.w. św. Jerzego.

Przejazd do Łucka – zwiedzanie miasta, m. in. : katedra św. Trójcy, klasztor Trynitarzy, Synagoga, Zamek Księcia Lubarta, Muzeum Ikony Wołyńskiej – zwiedzanie. Przejazd do Ołyki – zwiedzanie Zamku Radziwiłłów i kolegiaty z zewnątrz.

Powrót do Dubna – obiadokolacja w hotelu, nocleg.

III Dzień 08.07.2020 – środa

Śniadanie – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena.

Wyjazd Przejazd do Krzemieńca – zwiedzanie: ruiny zamku na Górze Bony, dworek Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, cmentarz Tunicki z grobem matki Słowackiego, cmentarz Bazyliański z grobami profesorów Liceum Krzemienieckiego. Przejazd do Poczajowa – zwiedzanie zespołu zabudowań klasztornych Ławry Poczajowskiej, czyli monasteru p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie przejazd do miejscowości Zbaraż, zwiedzanie Zamek książąt zbarskich, gdzie zwiedzimy zespół klasztorny bernardynów oraz gdzie w 1649 miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi i sprzymierzonymi z nimi Tatarmi. Słynna obrona Zbaraża została także uwieczniona na kartach powieści Ogniem i Mieczem autorstwa Henryka Sienkiewicza.

Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg

IV Dzień 09.07.2020 – czwartek

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena. Przejazd do Oleska – zwiedzanie Zamku Daniłowiczów i Sobieskich – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, pomnik armii konnej S. Budionnego. Następnie przejazd do miejscowości Podhorce, gdzie zwiedzimy pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, park krajobrazowy, dawną karczmę (zajazd hetmański). 

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki jest przejazd do Lwowa.

Przejazd autokarem po wybranych ulicach miasta: najstarsza dzielnica Lwowa – Lwów Książęcy – cerkiew św. Onufrego, klasztor Benedyktynek oraz przejazd do

do Muzeum Lwowskiego Browaru – zwiedzanie z degustacją piwa.

Przejazd od hotelu – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

V Dzień 10.07.2020 – piątek

Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa : przejazd na Łyczaków– zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) – msza św. w kaplicy na cmentarzy Łyczakowskim.

Dalsze zwiedzanie Lwowa: katedra greckokatolicka św. Jura – zwiedzanie, następnie przejazd autokarem do centrum miasta: spacer po Starym miescie: kamienice w Rynku, budynek Ratusza, wejście na dziedziniec Kamienicy „Królewskiej”, zwiedzanie Apteki – Muzeum, Katedry łacińskiej, Kaplicy Boimów, dzielnica ormiańska – Katedra Ormiańska. Przejście w kierunku ulicy Swobody ( dawnych Wałów Hetmańskich ) gdzie jest usytuowany Gmach Opery Lwowskiej – z zewnątrz. Czas wolny. Powrót do hotelu: Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w wykonaniu kapeli lwowskiej. Nocleg

VI Dzień 11.07.2020 – sobota
Śniadanie – wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany obiad na trasie przejazdu we własnym zakresie.

Przewidziany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena całkowita: 1645 zł./os

/ przy grupie 45 osób /

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane do dnia 15 grudnia 2019 w biurze Parafii: ks. Mariusz Malejko Tel.: 608 640 083 oraz u organizatora wyjazdu: Biuro Fides Tour pod nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com

Wpłaty będzie można dokonać w 3 ratach na rachunek bankowy wskazany w umowie-zgłoszeniu

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. od osoby po zawarciu umowy-zgłoszenia

Druga wpłata do dnia 10.03.2019 w wysokości 500 zł. od osoby

Trzecia wpłata do dnia 10.06.2019 w wysokości 645 zł. od osoby

Cena obejmuje:

transport autokarem ( klimatyzacja, DVD, WC )

zakwaterowanie:

5 noclegów w hotelach**/*** po stronie ukraińskiej w pokojach 2 lub 3 os. z łazienkami,

wyżywienie:

5 śniadań; 4 obiadokolacje standard ,

1 uroczysta kolacja z kapelą lwowską po stronie ukraińskiej

opiekę pilota,

usługi przewodników

wstępy do zwiedzanych obiektów,

opłatę za zestaw słuchawkowy – Tour Guide podczas zwiedzania,

opłaty graniczne,

ubezpieczenie NNW i KL oraz KL ukraińskie.

UWAGA !!!

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport – minimum 3 miesiące na terytorium Ukrainy

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie bez szkody dla atrakcyjności wycieczki.
•Osoby podróżujące samotnie będą dokwaterowane do pok. 2-os
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł.

 

OGŁOSZENIA 10.11.2019r.

1.. Dzisiaj modlimy się szczególnie w int. Kościoła na Wschodzie. Latem gościliśmy

Grzegorza z Dubna na Wołyniu (Ukraina) wspierając parafię materialnie. Ofiarow

   liśmy też 5 ornatów. Dzisiaj zbiórka do puszek: „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.

 

2. Największą pomocą dla naszych kochanych zmarłych jest Ofiara Mszy św. i modlitwa

    za ich nieśmiertelne dusze. Zdrowaśki roczne przyjmujemy przez cały listopad.

 

3. We wtorek odbył się pogrzeb śp. Jerzego Koszałki z Krzesznej.  Msza św. za duszę

    Zmarłego jutro o godz. 17.00 (intencja od Firmy Pogrzebowej „Pioch” z Kartuz).

 

4. Zmarła śp. Zofia Michalewicz. Różaniec w kostnicy o godz. 18.00. Pogrzeb we wtorek

    o godz. 11.00. 

 

5. Jutro Święto Niepodległości 11 listopada. Msze św. jak w niedziele 7.30  9.15  i 11.00.

    W czasie Mszy św. o godz. 9.15 modlimy się za Ojczyznę i po Mszy św. udamy się

    tradycyjnie pod pomnik Szymbarskich Zakładników To„Dzień modlitw za Ojczyznę”

 

6. Kolekta przyszłej niedzieli na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

 

7. Intencje mszalne i Msze Święte z Funduszu Dnia Zadusznego – (Msze św. – FDZ).

     Msze św. w dni powszednie – o godzinie 17.00 a w soboty o godz. 18.00.

 

8. Bardzo prosimy o uporządkowaniu spraw na cmentarzu – nowe nagrobki, projekty.

    Bardzo prosimy liści nie wrzucać do pojemników na śmieci tylko obok. Po 20 la –

    tach przedłużenie rezerwacji. 

                                                                  

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

              

10. Odpust Matki Bożej Miłosierdzia w Klukowej Hucie w sobotę 16 – go o godz. 11.00.

 

11. W sobotę w Pelplinie Kongres Misyjny. Chętnych na wyjazd ( od klas IV – VIII)

         Prosimy o kontakt z ks. Mariuszem.

 

12. Trwa konkurs plastyczny o świętych (prace można składać do 20 listopada u ks.

          Mariusza). (Szczegóły na temat konkursu w dzienniku „Librus”.).

 

13. Spotkanie z Rodzicami kandydatów do bierzmowania klas VII i VIII w przyszłą

         niedzielę o godz. 11.00.

              

14. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” dziękuje Wiernym Parafii św. Te

        resy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku  za włączenie się w zbiórkę zużytego sprzę

        tu elektrycznego i elektronicznego. Wsparte zostały projekty w Wybrzeżu Kości 

        Słoniowej, Kamerunie i Kenii.

        

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 3.11.2019r.

1.. Najskuteczniejszą pomocą dla Zmarłych jest Ofiara Mszy św. i nasza modlit

Od 1 – 8 listopada  – za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za  

 zmarł. można uzyskać odpust zupełny za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

 Zdrowaśki po Mszy św. wieczornej w kościele. 

 

2. „Bóg zapłać” wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do god

  nego przeżycia Uroczystości Wszystkich Świętych: Wiernym, P. Organiście,

  ministrantom, lektorom, ks. Wikariuszowi za dekoracje, Ojcom z Wieżycy, panom

  i młodzieńcom za kwestę na cmentarzu. Chorągwie, krzyż, nagłośnienie 

 

3. Zmarł śp. Jerzy Koszałka z Krzesznej Pogrzeb – wtorek o godz.11.00                                                                                    

 

4. Msze św. w dni powszednie o godz. 17.00 a w sobotę o godz. 18.00. Msze św. –

 z Funduszu Dnia Zadusznego + intencje mszalne …

 

5. Przez cały listopad przyjmujemy zdrowaśki roczne.

 

6. W czwartek w Sulęczynie Kongregacja Dekanalna i Msza św. o godz. 18.30 –

w intencji kapłanów, którzy pracowali w naszym Dekanacie Stężyckim.

 

7. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.

    

         Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 27.10.2019r.

1.. Czy w miesiącu różańcowym modliłem (am) się na różańcu ? Zostało kilka dni …

2. W ubiegłą niedzielę gościliśmy Siostry Elżbietanki – duchowe córki św. Elżbiety i  bł Matki Marii Merkert: Siostrę Przełożoną Paulę, Siostrę  Andrzeję i Siostrę Elektę.

3. W piątek odbyły się dwa pogrzeby: śp. Grzegorza Formeli kiedyś mieszkańca Szymbarku i śp. Józefa Recław – mieszkańca Kaplicy. „Wieczny odpoczynek …”.                                                                                   

4. Odwiedziny chorych we wtorek od godz. 8.30. Prosimy zgłaszać chorych.

5. Msze św. od jutra w dni powszednie –  o godzinie 17.00 a w soboty o godz. 18.00. Wyjątkowo z racji spowiedzi przed I piątkiem miesiąca i uroczystością Wszystkich Świętych – Msza św. w czwartek 31 – go o godz. 18.00. Spowiedź św. przed I piątkiem dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czwartek od godz. 17.00 – 18.00. (Trzech kapłanów).

6. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: 7.30  9.15 11.00 i 14.00  z procesją na cmentarz. Prosimy o zabranie chorągwi, feretronów i o nabożny udział w procesji. 

7.  W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych–Dzień Zaduszny. Msze św . 9.15  i 10.00  W sobotę o godz. 8.30 Wystawienie  Najświętszego Sakramentu i Różaniec za Zmarłych. Modlitwy I soboty pozostawiamy indywidualnej pobożności Wiernych. 1 listopada (po południu) i 2 – go można uzyskać odpust zupełny za zmarłych: za nawiedzenie kościoła i modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

8. Intencje mszalne i Msze Święte z Funduszu Dnia Zadusznego – (FDZ).

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.         

10. Sakramentu chrztu św. będziemy udzielać: 10 listopada, 1 i 25 grudnia. Nauka przed Chrztem św. w sobotę o godz. 18.45.

11. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na spłatę energii elektrycznej.

12. Zdrowaśki roczne i jednorazowe i Msze św. z Funduszu Dnia Zadusznego można będzie zamawiać dzisiaj w kościele i w biurze parafialnym w ciągu tygodnia. Zdrowaśki roczne przyjmujemy przez cały listopad.

13. W tym roku na cmentarzu wykonano następujące prace – krzyże z pomieszczenia cmentarnego zakonserwowano i ustawiono w szczycie cmentarza. Konserwacja  krzyża cmentarnego, część płotu od strony lasu i śmietnika – betonowe słupki itd.  Wycięto krzewy i chaszcze na wysokości śmietnika, poprawiono chodnik na ganku.

14. Bardzo prosimy o uporządkowaniu spraw na cmentarzu – nowe nagrobki, projekty. Bardzo prosimy liści nie wrzucać do pojemników na śmieci tylko obok 

15. W kościele znajdują się banery o tzw. Zbrodni Pomorskiej i życiu i działalności ks. Franciszka Motylewskiego szymbarskiego proboszcza zamordowanego przez Niemców w 1939 roku. 

16. „Bóg zapłać” p. Andrzejowi Zaborowskiemu za wymianę lamp na kościele i na  wieży kościoła ( w sumie wymieniono 9 lamp).

Lista Panów i młodzieńców kwestujących na cmentarzu.

       

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 13.10.2019r.

1.. Papież Franciszek ustanowił październik: Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał w ten sposób do Papieża Benedykta XV, który sto lat temu zachęcał do podjęcia działalności misyjnej. (List apostolski „Maximum illud”. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary – na Misje katolickie.

 

2. W ubiegłą niedzielę w naszej Wspólnocie gościmy O. Świerada, który głosił do nas Słowo Boże – przygotowując do uroczystości odpustowej  i XIX Dnia Papieskiego

  pod hasłem:Wstańcie, chodźmy” Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz zdolnej młodzieży

                                                                                     

3. W dniu dzisiejszym nasza Parafia przeżywa odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. O godz. 11.00 – Sumę odprawi  ks. bp Arkadiusz Okroj i poświęci różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie można zobaczyć pamiątki po zamordowanym w  1939 roku Proboszczu Parafii Szymbark ks. Franciszku Motylewskim w Izbie Pamięci znajdującej się w Restauracji „Pod Wieżą” a w kościele informacje o tzw.”Zbrodnii Pomorskiej”

 

4. Dzisiaj w Kościele św. Wojciecha w Kartuzach o godz. 19.00 odbędzie się koncert  (bezpłatny) zespołu Exodus dla Dobrodziejów Hospicjum.

 

5. Papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przyszłym roku zostanie beatyfikowany.

 

6. Intencje mszalne …

 

7. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

8. Różaniec święty od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 10.40. Zachęcamy do odmawiania różańca w domach !

  

9. Zmarł  śp. Józef Borzestowski z Rybaków.  Różaniec dzisiaj w kostnicy o godz. …..  Pogrzeb jutro tj. w poniedziałek o godz. 11.00. 

 

10. Jutro modlić się będziemy w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie:  w intencji powołanych i o nowe powołania również z naszej Parafii.Most modlitewny łączy Seminarium z Parafią”. Zapraszamy na wspólną modlitwę na godz. 18.00.

 

11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na spłatę energii elektrycznej.

 

12. Nauczycielom i Pracownikom Szkoły z racji Dnia Edukacji Narodowej życzenia Bożej mądrości i wszystkiego dobrego ! 

 

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 6.10.2019r.

1.. Papież Franciszek ustanowił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyj – 

 nym. Nawiązał w ten sposób do Papieża Benedykta XV, który sto lat temu za

 chęcał do podjęcia działalności misyjnej. (List apostolski „Maximum illud”)

 „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na Misje katolickie.

 

2. Dzisiaj w naszej Wspólnocie gościmy O. Świerada, który skieruje do nas Słowo Boże.

O. Świerad prowadził u nas Misje Święte.

 

3. Wczoraj w Pelplinie miał miejsce – Diecezjalny Kongres Róż Różańcowych. 

„Bóg zapłać” Matkom, Ojcom Róż Różańcowych i wszystkim uczestnikom

Kongresu z Parafii za obecność i modlitwę ! Różaniec św. w kościele od po –

niedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00 a w niedzielę o 10.40. Zachęca-

my do rodzinnego odmawiania różańca !

                                                                                      

4. Dzisiaj zbiórka do puszek po Mszy św. na rzecz – Kartuskiego Hospicjum.

      Natomiast 13–go października w Kościele św Wojciecha w Kartuzach o godz 

      19.00 będzie koncert (bezpłatny) zespołu Exodus dla Dobrodziejów Hospicjum

 

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

O godz. 11.00 – Sumę odprawi ks. bp Arkadiusz Okroj i poświęci

 różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. Rodziców prosimy

 o zakupienie dzieciom różańców ( Prosimy o dostarczenie deklaracji i

      aktów chrztu świętego dzieci ochrzczonych poza Szymbarkiem). 

 

6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie można zobaczyć pamiątki po

Franciszku Motylewskim – w Izbie pamięci w Restauracji „Pod Wieżą”.

 

7. Spowiedź św. z racji odpustu w czwartek od 16.00– 17.30. Będą kapłani z na –

      szego dekanatu. (Będzie ośmiu kapłanów). Prosimy o dary do kuchni paraf.

 

8. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 8.30.  Prosimy zgłaszać chorych.

 

9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem :

      „Wstańcie, chodźmy”. Zbiórka do puszek na  rzecz zdolnej młodzieży. 

 

10. Papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W przyszłym roku zostanie beatyfikowany.

 

11.   Intencje mszalne …

 

12. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

13. „Bóg zapłać” p. Pawłowi Bielawie za wykonane prace przy kościele.

 

14. Bóg zapłać” za zaproszenie do Kłobuczyna 1 października przez Koło Emerytów i Rencistów.

15. „Bóg zapłać” za zaproszenie na piękną uroczystość

w piątek do szkoły w Egiertowie, której patronuje Św. Franciszek z Asyżu.

 

16. W przyszły poniedziałek tj. 14 października modlić się będziemy w intencji

       WSD w Pelplinie w intencji powołanych i o nowe powołania również z na –

       szej Parafii. „Most modlitewny łączy Seminarium z Parafią”.

 

17. „Bóg zapłać” za udział w akcji – „Oczyść dom i świat z elektro śmieci” ze

        Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) –

        wspiera zakup inkubatorów do Wybrzeża Kości Słoniowej i wyprawek do

        Kamerunu.

 

18. Serdecznie zapraszamy na Sumę odpustową do Szymbarku na godz. 11.00.

 

             Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !