OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020. r.

 • W piątek na pustym, mokrym Placu Świętego Piotra Papież Franciszek – modlił się przed cudownym krzyżem z San Marcello o ocalenie ludzkości i ustąpienie pandemii  koronawirusa. Dzisiaj w V Niedzielę Wielkiego Postu krzyże są zasłonięte do Wielkiego Piątku Nadszedł czas by na nowo odkrywać krzyż jako święty znak chwały, zbawi nia  i nadziei….
 • Nowe ograniczenia i zakazy władz państwowych z 24.03.2020 r.. Wchodzimy w najwyższą falą zachorowań.
 • Dyspensa Episkopatu Polski i Biskupa Diecezjalnego o nieobecności na niedzielnej Mszy św obowiązuje do odwołania.
 • Na Mszy św. oprócz kapłana i asysty może uczestniczyć  do 5 osób. Najlepiej gdyby to byli Wierni. którzy zamówili intencje mszalną. Należy zachować odległość 1 metra.

 •  Na stronie internetowej Episkopatu Polski można znaleźć informacje o godz. transmisji Mszy św. w radio i telewizji (w porządku niedzielnym i tygodniowym).
 • W piątek 27.03 i następny piątek zostają odwołane drogi krzyżowe tak samo nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę.
 •  Od tej niedzieli czyli 29 marca zmianie ulega porządek Mszy św.

 • Msze św. będą: 7.30,  8.15,  9.00,  9.45,  10.30,  11,15,  14,00,  14.45. Nie będą to Msze św. koncelebrowane ( patrz intencje)

 • Msze św. w tygodniu godz. 17.00 i 17.30
 • Spowiedzi św. od poniedziałku 30 marca do piątku 3 kwietnia o godz. 10.00 – 11.00  0raz 16.30 do 17.00

 • Odwiedzimy chorych w Parafii w tygodniu. Prosimy zgłaszać chorych i starszych.

 • W piątek nie będzie Drogi krzyżowej ulicami Szymbarku i nabożeństwa żałobnego a w niedzielę Gorzkich Żali.
 •  I Sobota miesiąca Msze św. 9.00 i 18.00  okazja do spowiedzi św.  od 8.30 do 9.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu indywidualnie)
 • Dziękujemy za ofiarność i troskę na utrzymanie Parafii i prosimy o przekazywanie ofiar na jej funkcjonowanie: utrzymanie, spłatę oleju opałowego, za energię elektryczną, (w obecnej sytłacji nie ma kolekty na cele gospodarcze i na spłatę trwających inwestycji / remont pomieszczanie pod chórem, wyjścia awaryjnego od „Szlosu” i zakrystia ministrancka.Trzeba będzie zakupić materiały na nowy płot od strony wyjścia głównego na cmentarz. Na razie zostają wstrzymane prace remontowe ogrodzenia i remont dzwonów. . Nr. konta parafialnego 54832800072001001045480001
 • Jeśli uda się wzmocnić i ustabilizować sygnał to w Niedzielę Palmową będzie transmisja Mszy św. … Przez „You tobe”.
 • Niech w naszych domach w przyszłą niedzielę nie zabraknie palmowych gałązek –  symbolizujących królewskość Jezusa Chrystusa.
 • Zapewniamy o modlitwie osoby szczególnie narażone na kontakt z koronawiruse. Panie w sklepach, na pocztach, urzędach i w wielu wielu innych miejscach pracy.
 • „Bóg zapłać” ks. Mariuszowi za wykonane prace porządkowe przy k – le i kostnicy.

 • Cały świat, Kościół święty, naszą Ojczyznę, Parafię zawierzamy Bożej Opatrzności, opiece Maryji, św. Józefa i orędownictwu naszych Patronów. Jezu ufamy Tobie. Zachęcamy do Rodzinnej wspólnej modlitwy np. o gdz. 20.30 Różaniec, Koronka Do Bożego Miłosierdzia inne modlitwy.
 • Zachęcajmy się wzajemnie w tym V Tygodniu Wielkiego Postu do głębokiego przeżywania tego szczególnego czasu … Uczyńmy wielkopostne postanowienia.

               STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;
 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego: 
 • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;lub mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

NAJNOWSZE INFORMACJE I ZALECENIA W SPRAWIE PANDEMII

W związku z nowymi rozporządzeniami w sprawie epidemii,  że od dnia 25.03. 2020 r  we Mszy św. może brać udział 5 Wiernych i asysta. Dlatego prosimy o udział w Eucharystii tych, którzy zamówili intencje mszalne. Jednocześnie informujemy, że ma stronie internetowej Episkopatu Polski znajduje się wykaz Mszy św. transmitowany w różnych programach telewizyjnych i radiowych. Cały czas aktualna jest dyspensa od nieobecności Mszy św. z racji pandemii. Prosimy o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej. Obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji jest przesunięty na inny termin.

OGŁOSZENIA 22.03.2020r.

1.. W IV Niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę  „Laetare” – motywem dominującym jest

   światło. Jezus jest światłością świata, abyśmy nie chodzili w ciemności. Wielu z nas

   nie uczestniczyło w rekolekcjach wielkopostnych. Możemy ten trudny czas wykorzys

   tać dla duchowego dobra. Codziennie transmisja Mszy św. : TVP 1 – godz.7.00  TVP 3

   godz. 20 i inne ….

                                                                                                                                                                                                                          

2. Odwiedzimy chorych w Parafii w tygodniu. Prosimy w zakrystii kościoła lub telefonicznie zgłaszać osoby chore i starsze.

 

3. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia i Dzieła duch

    wej adopcji dziecka poczętego. Przypada Rocznica zmiany nazwy i reorganizacji Die

    cezji z Chełmińskiej na Pelplińską. (1992 rok) Msze św. 9.15  10.15 i 17.00 Po Mszy św.

   o godz. 17.00 odbędzie się obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji

 

4. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.

     Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Zachęcamy do od –

    prawienia tych nabożeństw w naszych domach lub  poprzez relację telewizyjną …

    W tym roku nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami Szymbarku.

 

5. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na W S D w Pelplinie.

 

6. Intencje mszalne …

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Nowy „Pielgrzym” i „U Świętej Teresy”.

 

8. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty                             

 

9. Z racji Roku eucharystycznego Róże Różańcowe parafii ufundowały małą mon –

      strancję do Najświętszego Sakramentu na dużą hostię. „ Bóg zapłać” za ten dar.

 

10. Ruszyły prace z ogrodzeniem naszego cmentarza nowy płot (przód) W ubiegłą śro-

       dę pracownicy firmy „Rduch” dokonali szczegółowego przeglądu stanu dzwonów,

       konstrukcji i urządzeń towarzyszących Trzeba wymienić  serca we wszystkich 3-ch

       dzwonach (jeden dzwon wyłączony z eksploatacji) Prosilibyśmy o ofiary od Rodzi-

       ny na inwestycje (oczywiście kto chce i może) na remont urządzeń na wieży kościo

       ła, na sygnaturkę przy zakrystii na materiały na ogrodzenie płotu z przodu cmen- 

       tarza, na prace w świątyni: kotłownia, wejście ewakuacyjne od strony „Szlosu”…

       Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary – na 

       bieżące utrzymanie Parafii i prace w Parafii  Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

       54 8328  0007 2001 0010 4548 0001 –  „Bóg zapłać”.                                                 

       

11. Na tablicy ogłoszeń wisi informacja dotycząca koronawirusa: numery telefonów: 

       stacjonarnego i alarmowego terenowych stacji sanitarno–epidemiologicznych Na 

       plakacie umieszczone są informacje i czynności jakie powinniśmy wykonać, jeśli

       istniałoby podejrzenie, że zaobserwowaliśmy u siebie niepokojące objawy …

 

12. Zarządzenie Kurii Biskupiej. W związku z zagrożeniem koronawirusem Msza św.

       pogrzebowa jest sprawowana tylko dla najbliższej rodziny bez wprowadzania trum

       ny do kościoła.

 

13. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

       Informacje nt. dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. patrz tutaj -> (KLIK)

 

14. Prosimy bardzo nie wchodzić na cmentarz parafialny z psami ! Określa to regula –

       min cmentarza i wynika z wyjątkowości tego miejsca. Cmentarz to nie park ! 

 

15.  Od przyszłej niedzieli zmiana czasu(od 30 marca Msze św. w dni powszednie 18.00)

       

16. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku docho

        Dowego  Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera chorych, ubogich i niepeł –

        nosprawnych. Szczegóły – tablica ogłoszeń

 

 Zachęcajmy się wzajemnie w tym IV Tygodniu Wielkiego Postu do głębokiego

        przeżywania tego czasu … Uczyńmy wielkopostne postanowienia.

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 4. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Ogłoszenia 15.03.2020r.

Transmisje Mszy św. w środkach społecznego przekazu:

          Polskie Radio – program I – godz. 9 00 

          TVP – program I – godz. 7 00  

          Telewizja Trwam – godz. 9 30

Telewizja  Polonia – godz. 13 00

          Polsat News – godz. 9 30  

          Polsat Rodzina godz. 10 30

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1.. Minęła VII rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, którego niech umacnia i nieustannie napełnia światłem Ducha Świętego !

2. We wtorek odbył się pogrzeb śp. ks. kanonika Bronisława Kuppera. Przez 45 lat pełnił posługę kapłańską w Archidiecezji Wrocławskiej. Rodzina dziękuje za modlitwę  i obecność. „Dobry Jezu …”.                                                                                                                                                                                                                

3. W środę w naszej Wspólnocie zakończyły się rekolekcje parafialne i szkolne. Rekolekcjom przewodniczył ks Kajetan Jakubowski KUL pomagały Siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi Bóg zapłać za pomoc Dyrekcji naszej szkoły w przeprowadzeniu rekolekcji,  ks. Mariuszowi,  Parafianom  za ofiary  dla  Rekolekcjonisty i dla Zgromadzenia, p. Beacie i Andrzejowi Młyńskim za noclegi dla Sióstr, p. Organiście, ministrantom  i  lektorom …

4. W czwartek uroczystość św. Józefa Oblubieńca N Maryi Panny.  Msze św. w Szymbarku  o godz. 9.15  i 17.00.    W Parafii  Wygoda Suma odpustowa o godz. 11.00.  

5. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.  Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

6. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego, Ciemnicy i dekoracji.

7. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

8. Intencje mszalne …

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty                                                                 

10. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędą się w Niedzielę Palmową Diecezjalne Dni Młodzieży w Kościerzynie. Obchody zostaję przesunięte na 20 czerwca br. do

     Pelplina w łączności z „Przystanią”.

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera chorych, ubogich i niepełnosprawnych. Szczegóły – tablica ogłoszeń

12. Ruszyły prace (w warsztacie) z ogrodzeniem naszego cmentarza nowy płot (przód)  W środę pracownicy firmy Rduch dokonali szczegółowego przeglądu stanu dzwonów i urządzeń im towarzyszących. Trzeba wymienić m. in. serca we wszystkich 3 dzwonach (jeden dzwon wyłączony z eksploatacji). Szczegóły w przyszłą niedzielę.

13. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

14. Na tablicy ogłoszeń wisi informacja dotycząca koronawirusa: numery telefonów:  stacjonarnego i alarmowego terenowych stacji sanitarno–epidemiologicznych Na  plakacie umieszczone są informacje i czynności jakie powinniśmy wykonać, jeśli istniałoby podejrzenie, że zaobserwowaliśmy u siebie niepokojące objawy …

15. Dzisiaj po każdej Mszy św. Suplikacje w int. o ustąpienie pandemii koronawirusa

16. Z racji roku eucharystycznego Róże Różańcowe parafii ufundowały małą monstrancję do Najświętszego Sakramentu na dużą hostię. „ Bóg zapłać” za ten dar

         (monstrancja wystawiona jest na ołtarzu).

 17. Decyzja Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski i Bpów Diecezji Polskich Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

18. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 

       (zgłoszenia do ks. Mariusza) 

19. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły– tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 4. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

 

        Zachęcajmy się wzajemnie w tym III Tygodniu Wielkiego Postu do głębokiego

        przeżywania tego czasu … Uczyńmy wielkopostne postanowienia.

Ogłoszenia 8.03.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

—> PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH <—

 

1..  Dzisiaj w naszej Wspólnocie rozpoczęły się rekolekcje parafialne i szkolne. Rekolek-

   cjom przewodniczy ks. Kajetan Jakubowski a pomagają Siostry ze Zgromadzenia Fra

   ciszkanek Misjonarek Maryi W czasie Mszy św o godz. 1100  zostaną poświęcone ksią

   żeczki dla dzieci komunijnych „ Z Panem Bogiem”. Po Mszy św. spotkanie z Rodzica

   cami. Program rekolekcji na stronie internetowej, w gazetce i na tablicy ogłoszeń …

   We wtorek zapraszamy Parafian  na adorację Najświętszego Sakramentu na g. 1930

 

2. Wszystkim kobietom i dziewczętom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Niech

    Maryja Niepokalana Dziewica będzie dla Was wzorem i źródłem wszelkich łask.

 

3. Zmarł ks. kanonik Bronisław Kupper syn Ziemi Kaszubskiej pełniący posługę kapła

    ską w Archidiecezji Wrocławskiej (przez 45 lat w jednej parafii – Wrocław Bielany).

    Przeżywaliśmy razem z nim w Szymbarku Jubileusz 50 i 60 – lecia kapłaństwa. Jego

    pragnieniem było spocząć na cmentarzu w Szymbarku. Był wielkim czcicielem bł.

    Marty Wieckiej. Pogrzeb we wtorek o godz. 1300.  Różaniec za jego duszę o g. 

  

4. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.

     Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny W każdy piątek Wiel

    kiego Postu można uzyskać odpust za modlitwę przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżo –

    wanego słowami: „ Oto ja o Dobry i Najsłodszy Jezu …”.

 

5. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Gro-

    bu Pańskiego, Ciemnicy i dekoracji.

 

6. Dzisiaj zbiórka do puszek na rzecz polskich misjonarzy „Ad gentes”.

 

7. Kolekta przyszłej niedzieli na WSD w Pelplinie. Przyszła niedziela jest Dniem powo

    łań w Diecezji Pelplińskiej. Gościć będziemy kleryka, który spotka się z młodzieżą.

 

8. Intencje mszalne …

 

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty. 

 

10. Dzień Młodzieży w Kościerzynie odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku.. Zapraszamy do

    zapisów uczniów od klas VII do szkół ponadpodstawowych do 23 marca u ks Mariusz 

 

11. Pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie od ks. Kevina z Kenii, którego gościliśmy

      dwukrotnie w Parafii w minionych latach.

 

12. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku docho-

       dowego. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera chorych, ubogich i niepełno

       sprawnych. Szczegóły – tablica ogłoszeń.

 

13.  W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły– tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

14. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 

        (zgłoszenia do ks. Mariusza  

 

15. Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku ogłasza nabór do „O”

       dla dzieci z rocznika 2014/15. Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia 13 marca br.

 

16. Na tablicy ogłoszeń wisi informacja dotycząca koronowirusa: numery telefonów: 

       stacjonarnego i alarmowego terenowych stacji sanitarno–epidemiologicznych Na 

       plakacie umieszczone są informacje i czynności jakie powinniśmy wykonać, jeśli

       istniałoby podejrzenie, że zaobserwowaliśmy u siebie niepokojące objawy …

         

        Zachęcajmy się wzajemnie w tym II Tygodniu Wielkiego Postu do udziału w

        Rekolekcjach wielkopostnych. Uczyńmy wielkopostne postanowienia.

OGŁOSZENIA 1.03.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

—> PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH <—

 

1.. Środą Popielcową weszliśmy w święty czas Wielkiego Postu Wykorzystajmy ten czas

   na nawrócenie i osobiste uświęcenie Niech wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia

   niech udział w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach będą temu służyły. 

   Modlitwa, post i jałmużna to pomoce w wielkopostnej przemianie.

  

2. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00  i 19.00Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 14.00 z kazaniem pasyjnym i Msza św.

     Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny W każdy piątek Wiel

    kiego Postu można uzyskać odpust za modlitwę przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżo –

    wanego słowami: „ Oto ja o Dobry i Najsłodszy Jezu …”.

 

3. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Gro-

     bu Pańskiego, Ciemnicy, nowego paschału i dekoracji.

 

4. W przyszłą tj. w II Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się rekolekcje parafialne i

    szkolne. W czasie Mszy św. o godz. 11.00  zostaną poświęcone książeczki – dla dzieci

    komunijnych „ Z Panem Bogiem „. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami. Program

    rekolekcji na stronie internetowej, w gazetce i na tablicy ogłoszeń Rekolekcje popro

    wadzi ks. Kajetan Jakubowski student na wydziale Historii Kościoła na Katolickim

    Uniwersytecie Jana PawłaII Pomagać Rekolekcjoniście będą siostry ze Zgromadze-

    nia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Ojciec rekolekcjonista prosił – aby na nauki 

    przynosić kartkę i coś do pisania.

 

5. Intencje mszalne …

 

6. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty. 

 

7. Posty, które obowiązują w Kościele  – wywieszone – tablica ogłoszeń

 

8. Dzień Młodzieży w Kościerzynie odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku.. Zapraszamy

       do zapisów uczniów od klas VII do szkół ponadpodstawowych. Zapisy do 23 marca u ks. Mariusza.

 

9. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

10. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 zł

        (zgłoszenia do ks. Mariusza).  

 

11. Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku ogłasza nabór do „O”

       „Zerówki” dla dzieci z rocznika 2014/15. Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia

       13 marca 2020.

 

 

         

        Uczmy się od Jezusa Odkupiciela w tym I Tygodniu Wielkiego Postu dźwigać

        krzyż i dostrzegać obok nas innych …. Uczyńmy wielkopostne postanowienia.

 

 

        POSTY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM

   Formy postu są zależne od decyzji Episkopatów w poszczególnych krajach. Trzy ro –

   dzaje: post ścisły, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post eucharystyczny.

   Post ścisły jako katolicy jesteśmy zobowiązani zachowywać od 18 do 60 roku życia w 

   Środę Popielcową i Wielki Piątek. (jeden posiłek do syta i dwukrotne posilenie się).

   Zasadne jest wychowywanie młodszych dzieci do podejmowania wyrzeczeń !!!

   Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje – od 14 roku życia do końca

   życia we wszystkie piątki roku (chyba, że w piątek przypada uroczystość, albo z waż-

   nych powodów Biskup lub Proboszcz może udzielić dyspensy – np. pogrzeb…).

   Post eucharystyczny – powstrzymywanie od spożywania posiłków i napojów godzinę

   przed przyjęciem Komunii Świętej (Do jego zachowania nie są zobowiązani chorzy;

   nie obejmuje wody i przyjmowania leków). Dla wierzącego post jest aktem podykto –

   wanym miłością do Boga i bliźnich. Zwyczajowo w Polsce wstrzymujemy się od spo-

   żywania potraw mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

   Post i wstrzemięźliwość to nie to samo co dieta. Dietę zachowujemy z uwagi na zdro-

   wie i estetykę ciała. Post podejmujemy z uwagi na duszę i dobrze, gdy łączymy go  z

   modlitwą i jałmużną. Dzięki tym praktykom możemy odzyskiwać duchowe zdrowie i

   piękno. Post integralnie wiąże się z krzyżem Chrystusa Jezusa i  z Jego Ofiarą.

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

NIEDZIELA 8.03.2020

7.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

9.15 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

11.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

14.00 –  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

PONIEDZIAŁEK 9.03.2020 r.

8.15 – 9.40 nauka rekolekcyjna w szkole klasy I – III szkoły podstawowej

10.00 – 11.30 – nauka rekolekcyjna w szkole klasy IV– VI szkoły podstawowej

11.55 – 13.15 – nauka rekolekcyjna w szkole klasy VII – VIII szkoły podstawowej

17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

WTOREK 10.03.2020 r.

8.15 – 9.40-  nauka rekolekcyjna w szkole klasy I – III szkoły podstawowej

10.00 – 11.30 – nauka rekolekcyjna w szkole klasy IV – VI szkoły podstawowej

11.55 – 13.15 – nauka rekolekcyjna w szkole klasy VII – VIII szkoły podstawowej

17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

ŚRODA 11.03.2020 r.

9.15 – Msza św. na zakończenie rekolekcji klas  I – V

11.00 –  Msza św. na zakończenie rekolekcji klas  VI – VIII

17.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dorosłych

Pielgrzymka na Kresy Wschodnie

Parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku

zaprasza do udziału w Pielgrzymce na Kresy Wschodnie

Dubno – Podole Wołyńskie – Lwów

06.07.2020 – 11.07.2020

Ramowy program pielgrzymki

I Dzień 06.07.2020 – poniedziałek

03.00 Wyjazd uczestników pielgrzymki z Szymbarka. Przejazd w kierunku przejścia granicznego w Beredyszczu – Ukraina, przekroczenie granicy polsko – ukraińskiej. Przejazd od miejscowości Dubno – miasto na Ukrainie nad rzeką Ikwą w obwodzie rówieńskim. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

II Dzień 07.07.2019 – wtorek

Śniadanie. Przyjazd do parafii św. Jana Nepomucena – msza św.. Po mszy św. zapoznamy się z historią kościoła, gdzie w dniu 5 lutego 1867 w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nastąpiło Cudowne Objawienie – Cud Eucharystyczny.

Następnie zwiedzanie Dubna m. in. : Zamek w Dubnie, Brama Łucka, zespół Klasztorny Bernardynów z 1614 – 29, Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, drewniana cerkiew p.w. św. Jerzego.

Przejazd do Łucka – zwiedzanie miasta, m. in. : katedra św. Trójcy, klasztor Trynitarzy, Synagoga, Zamek Księcia Lubarta, Muzeum Ikony Wołyńskiej – zwiedzanie. Przejazd do Ołyki – zwiedzanie Zamku Radziwiłłów i kolegiaty z zewnątrz.

Powrót do Dubna – obiadokolacja w hotelu, nocleg.

III Dzień 08.07.2020 – środa

Śniadanie – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena.

Wyjazd Przejazd do Krzemieńca – zwiedzanie: ruiny zamku na Górze Bony, dworek Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, cmentarz Tunicki z grobem matki Słowackiego, cmentarz Bazyliański z grobami profesorów Liceum Krzemienieckiego. Przejazd do Poczajowa – zwiedzanie zespołu zabudowań klasztornych Ławry Poczajowskiej, czyli monasteru p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie przejazd do miejscowości Zbaraż, zwiedzanie Zamek książąt zbarskich, gdzie zwiedzimy zespół klasztorny bernardynów oraz gdzie w 1649 miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi i sprzymierzonymi z nimi Tatarmi. Słynna obrona Zbaraża została także uwieczniona na kartach powieści Ogniem i Mieczem autorstwa Henryka Sienkiewicza.

Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg

IV Dzień 09.07.2020 – czwartek

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu – msza św. w kościele p.w. św. Jana Nepomucena. Przejazd do Oleska – zwiedzanie Zamku Daniłowiczów i Sobieskich – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, pomnik armii konnej S. Budionnego. Następnie przejazd do miejscowości Podhorce, gdzie zwiedzimy pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, park krajobrazowy, dawną karczmę (zajazd hetmański). 

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki jest przejazd do Lwowa.

Przejazd autokarem po wybranych ulicach miasta: najstarsza dzielnica Lwowa – Lwów Książęcy – cerkiew św. Onufrego, klasztor Benedyktynek oraz przejazd do

do Muzeum Lwowskiego Browaru – zwiedzanie z degustacją piwa.

Przejazd od hotelu – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

V Dzień 10.07.2020 – piątek

Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa : przejazd na Łyczaków– zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) – msza św. w kaplicy na cmentarzy Łyczakowskim.

Dalsze zwiedzanie Lwowa: katedra greckokatolicka św. Jura – zwiedzanie, następnie przejazd autokarem do centrum miasta: spacer po Starym miescie: kamienice w Rynku, budynek Ratusza, wejście na dziedziniec Kamienicy „Królewskiej”, zwiedzanie Apteki – Muzeum, Katedry łacińskiej, Kaplicy Boimów, dzielnica ormiańska – Katedra Ormiańska. Przejście w kierunku ulicy Swobody ( dawnych Wałów Hetmańskich ) gdzie jest usytuowany Gmach Opery Lwowskiej – z zewnątrz. Czas wolny. Powrót do hotelu: Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w wykonaniu kapeli lwowskiej. Nocleg

VI Dzień 11.07.2020 – sobota
Śniadanie – wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany obiad na trasie przejazdu we własnym zakresie.

Przewidziany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena całkowita: 1645 zł./os

/ przy grupie 45 osób /

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane do dnia 15 grudnia 2019 w biurze Parafii: ks. Mariusz Malejko Tel.: 608 640 083 oraz u organizatora wyjazdu: Biuro Fides Tour pod nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com

Wpłaty będzie można dokonać w 3 ratach na rachunek bankowy wskazany w umowie-zgłoszeniu

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. od osoby po zawarciu umowy-zgłoszenia

Druga wpłata do dnia 10.03.2019 w wysokości 500 zł. od osoby

Trzecia wpłata do dnia 10.06.2019 w wysokości 645 zł. od osoby

Cena obejmuje:

transport autokarem ( klimatyzacja, DVD, WC )

zakwaterowanie:

5 noclegów w hotelach**/*** po stronie ukraińskiej w pokojach 2 lub 3 os. z łazienkami,

wyżywienie:

5 śniadań; 4 obiadokolacje standard ,

1 uroczysta kolacja z kapelą lwowską po stronie ukraińskiej

opiekę pilota,

usługi przewodników

wstępy do zwiedzanych obiektów,

opłatę za zestaw słuchawkowy – Tour Guide podczas zwiedzania,

opłaty graniczne,

ubezpieczenie NNW i KL oraz KL ukraińskie.

UWAGA !!!

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport – minimum 3 miesiące na terytorium Ukrainy

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie bez szkody dla atrakcyjności wycieczki.
•Osoby podróżujące samotnie będą dokwaterowane do pok. 2-os
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł.

OGŁOSZENIA 26.02.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1.. Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. o godz. 915  i 1800. Dzisiaj w

    W Środę Popielcową – obowiązuje post ilościowy tzw. ścisły i wstrzemięźliwość od p 

    karmów mięsnych. Uczyńmy wielkopostne postanowienia. Od dzisiaj do 1 marca – 

    przeżywać będziemy: „Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty”.

 

2. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1600  i 1900Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1400 i Msza św. Za udział w tych nabo

    żeństwach można uzyskać odpust zupełny. W każdy piątek Wielkiego Postu – można

    uzyskać odpust za modlitwę przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego słowami:  

     „ Oto ja o Dobry i Najsłodszy Jezu …”.

 

3. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Gro-

     bu Pańskiego, Ciemnicy, nowego paschału i dekoracji.

 

4. Intencje mszalne …

 

5. Kolekta najbliższej niedzieli przeznaczona na cele gospodarcze Parafii.

 

6. Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu do nawrócenia, duchowego wzrostu, czynie-

    nia miłosierdzia, do naśladowania Chrystusa Odkupiciela.

 

7. W II Niedzielę Wielkiego Postu zostaną poświęcone książeczki dla dzieci komu-

       nijnych  „Z Panem Bogiem” w czasie Mszy św. o godz. 1100. Prosimy Rodziców

       o zakupienie książeczek. W II Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się rekolekcje

       parafialne i szkolne

 

8. „Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty. 

 

9. „Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Zainteresowanych prosimy do biura parafialnego.

 

10. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

11. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 zł

        (zgłoszenia do ks. Mariusza).  

 

12. Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku ogłasza nabór do

       „Zerówki” dla dzieci z rocznika 2014/15. Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia

       13 marca 2020.

 

 

        POSTY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM

   Formy postu są zależne od decyzji Episkopatów w poszczególnych krajach. Trzy ro –

   dzaje: post ścisły, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post eucharystyczny.

   Post ścisły jako katolicy jesteśmy zobowiązani zachowywać od 18 do 60 roku życia w 

   Środę Popielcową i Wielki Piątek. (jeden posiłek do syta i dwukrotne posilenie się)

   Zasadne jest wychowywanie młodszych dzieci do podejmowania wyrzeczeń !!!

   Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje – od 14 roku życia do końca

   życia we wszystkie piątki roku (chyba, że w piątek przypada uroczystość, albo z waż-

   nych powodów Biskup lub Proboszcz może udzielić dyspensy – np. pogrzeb…).

   Post eucharystyczny – powstrzymywanie od spożywania posiłków i napojów godzinę

   przed przyjęciem Komunii Świętej (Do jego zachowania nie są zobowiązani chorzy;

   nie obejmuje wody i przyjmowania leków). Dla wierzącego post jest aktem podykto –

   wanym miłością do Boga i bliźnich. Zwyczajowo w Polsce wstrzymujemy się od spo-

   żywania potraw mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

   Post i wstrzemięźliwość to nie to samo co dieta. Dietę zachowujemy z uwagi na zdro-

   wie i estetykę ciała. Post podejmujemy z uwagi na duszę i dobrze, gdy łączymy go  z

   modlitwą i jałmużną. Dzięki tym praktykom możemy odzyskiwać duchowe zdrowie i

   piękno. Post integralnie wiąże się z krzyżem Chrystusa Jezusa i  z Jego Ofiarą.