OGŁOSZENIA 9.08.2020 R.

Zachęcamy do przeżycia miesiąca sierpnia w trzeźwości, dziękując Bożej Opatrzności za wolną i niepodległą Ojczyznę.

W środę odbył się pogrzeb śp. Teresy Kaczmarczyk z Rybaków wybudowanie. „Wieczny odpoczynek…”.

Jutro o godz. 10.00 odbędzie się pogrzeb śp. Zbigniewa Mejera z Kłobuczyna. Różaniec dzisiaj o godz. 19.00 w kostnicy. „Dobry Jezu…”.

W sobotę 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. 100 rocznica” – „Cudu nad Wisłą”. Prosimy o wykonanie przez poszczególne wspólnoty wieńców – koron dożynkowych. Msze św. w sobotę  7.15   9.00  i o godz. 11.00Suma dożynkowa . Z przodu kościoła tradycyjnie ławki zarezerwowane dla delegacji i tych, którzy wykonali wień

„Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na cele gospodarcze … Wzrosły opłaty za energię elektryczną. Zakończone zostały prace przy plebanii na ten rok, prace będą kontynuowane na cmentarzu i wieży kościoła … 

„Bóg zapłać” za troskę o utrzymanie Parafii, za złożone ofiary na parafialne konto i na tacę. Aktualnie do spłaty Parafia ma 24 tys. zł polskich. Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary na utrzymanie, opłaty i inwestycje w Parafii :  Bank  Spółdzielczy  w  Kościerzynie: 54 8328  0007 2001 0010 4548 0001

Intencje mszalne … Wolna intencja w sobotę o godz. 18

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, nowy „Pielgrzym”

 „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym z Rybaków.

W sobotę w Parafii Wygoda Suma odpustowa o godz. 14.00. W sobotę w Parafii Mściszewice Suma odpustowa o godz. 11.30.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach przypomina, że stan epidemii się nie zakończył, i że nadal obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku. Na  Mszach św., spotkaniach, zebraniach jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Zamówiliśmy do kościoła (będzie w tygodniu) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym PPIS przypomina że zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo…Dla osób starszych transmitowana jest Msza  św z naszego kościoła Aby utrzymać transmisjęopcja: subskrybuj.  W  Niedziele  Msze św.:  7.15    9.00  10.00   11.15. W  dni  powszednie  Msza św.:  godz. 18.00.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność na drogach i nad wodą !!!

Parafianom, Gościom, Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 2.08.2020 R.

Przypominamy o ważniejszych dla chrześcijan wydarzeniach:

11 czerwca 1899 roku Papież Leon XIII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

    18 maja 1920 roku urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II

27 lipca 1920 roku Bpi Polscy w obliczu bolszewickiego zagrożenia na Jasnej Górze poświęcili Naród Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Maryję na Królową Polski. (27 lipca tego roku minęła 100 rocznica od tego wydarzenia).

15 sierpnia w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą dziękować będziemy za uchronienie Europy i Polski przed nawałą bolszewicką. (100 rocznica „Cudu nad Wisłą”).

1 sierpnia 1944 – wybuch Powstania Warszawskiego, nierówna, bohaterska walka …

15 sierpnia – nasze dożynki parafialne

Sierpień 80– zryw na Wybrzeżu i w całej Ojczyźnie – polski robotnik broni godności

W sierpniu trwają pielgrzymki na Jasną Górę, w nieco innej formie (pandemia)

W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 1700 – 1800

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na cele gospodarcze … Wzrosły opłaty za energię elektryczną.

 „Bóg zapłać” za troskę o utrzymanie Parafii, za złożone ofiary na parafialne konto i  na tacę. Aktualnie do spłaty Parafia ma 26 tys. zł polskich. Prośba do Wiernych Byłoby dobrze po 100 zł od Rodziny (kto chce i może, w kopertach lub na konto parafii, w biurze, w zakrystii kościoła w Szymbarku z dopiskiem :„Inwestycje”). Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary na utrzymanie, opłaty i inwestycje w Parafii :  Bank  Spółdzielczy  w  Kościerzynie:   54 8328  0007 2001 0010 4548 0001

  Prosimy zgłaszać chorych. Dzień odwiedzin i porę ustalimy indywidualnie.

 „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym z Rybaków.

Na czas wakacji zostało zawieszone wydawanie gazetki parafialnej.

W tym roku z powodu pandemii nie będzie Gminnych i Dekanalnych Dożynek. Dożynki Diecezjalne odbędą się w tym roku w mocno zmienionej formie. Będą Dożynki Ogólnopolskie na Jasnej Górze.

Z wtorku ma środę gościliśmy Pielgrzymów Pielgrzymki Kaszubskiej. W tym roku  z racji pandemii pielgrzymka przebiega w formie sztafetowej Pielgrzymi rano przyjeżdżają na Mszę św. i idą z grupą przez cały dzień. Pielgrzymów powitaliśmy około godziny 1630. O 2100 w kościele był Apel Jasnogórski z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W środę o godz. 700 odprawiliśmy Mszę św. Szkoda, że było tak mało Parafian na powitaniu, apelu i Mszy św. rano … Ks. Prof. Jana Perszona, kapłanów i kleryka przenocowaliśmy i ugościliśmy na plebanii. „Bóg zapłać” p. Magdalenie i Piotrowi Klasa – za gościnę i nocleg dla grupy technicznej i pielgrzymów. „Bóg zapłać” za dary do kuchni parafialnej i za pomoc.  „Pielgrzymi” dziękują i zapewniają o modlitwie !

Trwają wakacje. Starajmy się jak najlepiej przeżyć ten czas. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, życiu sakramentalnym, o udziale w niedzielnej, świątecznej Mszy św. i o życiu w trzeźwości.

Zmarła śp. Teresa Kaczmarczyk z Rybaków wybudowanie. Różaniec dzisiaj w kostnicy o godz. 1800. Pogrzeb w środę 1000 ?.  „Wieczny odpoczynek…”.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach przypomina, że stan epidemii się nie zakończył, i że nadal obowiązują ograniczenia, nakazy i zakaz zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku. Na Mszach św., spotkaniach, zebraniach jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Zamówiliśmy do kościoła (będzie w tygodniu) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym PPIS przypomina że zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo…Dla osób starszych transmitowana jest Msza  św z naszego kościoła Aby utrzymać transmisjęopcja: subskrybuj.  W  Niedziele  Msze św.:  715    90 0  1000   1115.

 W  dni  powszednie  Msza św.:  godz. 1800.

Parafianom, Gościom, Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

 

OGŁOSZENIA NA 26.07.2020 R.

Pamiętajmy, by w czasie liturgii zachowywać przepisy prawa państwowego i kościelnego. Pamiętajmy o maseczkach, o odstępie, o środkach dezynfekcyjnych …Teraz udział we Mszy św. transmitowanej dla osób chorych i starszych. Aby utrzymać  transmisjęopcja: subskrybuj.  W Niedziele Msze św.:  7.15    9.00   10.00   11.15. W dni powszednie Msza św.:  1800.

„Bóg zapłać” za założone w ubiegła niedzielę ofiary przez kierowców – na wsparcie akcji „Miva – Polska” – zakup środków transportu dla misjonarzy. Dzisiaj Dzień modlitw za Dziadków, Rodziców, za najstarszych Parafian

Trwają wakacje. Starajmy się jak najlepiej przeżyć ten czas. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, życiu sakramentalnym, o udziale w niedzielnej i świątecznej Mszy św.  Bardzo mała frekwencja dzieci i młodzieży na niedzielnych Mszach św. (gdzie dzieci Komunijne i kandydaci do Bierzmowania ?).  Kochani Rodzice ! Gdzie pozostałe grupy wiekowe dzieci i młodzieży ? 

 Intencje mszalne … W środę Msza św. o godz. 700 rano. Nie będzie Mszy św. o 1800.

Przypada I sobota m-ca. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o 830 i o 900 Msza

W sobotę Dzień modlitw za poległych w Powstaniu Warszawskim w roczn. wybuchu

  „Bóg zapłać” za troskę o utrzymanie Parafii, za złożone ofiary na parafialne konto i na tacę. Aktualnie do spłaty Parafia ma 29 tys. zł polskich. Prośba do Wiernych: Był by dobrze po 100 zł od Rodziny (kto chce i może, w kopertach lub na konto parafii, w biurze, w zakrystii kościoła w Szymbarku z dopiskiem :„Inwestycje”) Podajemy numer naszego parafialnego konta na które można składać ofiary na utrzymanie, opłaty i inwestycje w Parafii :  Bank  Spółdzielczy  w  Kościerzynie:    54 8328  0007 2001 0010 4548 0001

„Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła Wiernym z Rybaków. Lista sprzątających cd.

.Biuro parafialne w niedziele – czynne po Mszy św. o godz. 715 i 1115. W tygodniu. od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św. (oprócz środy)

 Na czas wakacji zostało zawieszone wydawanie gazetki parafialnej.

Prasa katolicka: „Pielgrzym” i „W Rodzinie”.

Kolekta przyszłej niedzieli na cele gospodarcze.

W tym roku z powodu pandemii nie będzie Gminnych i Dekanalnych Dożynek. Będą Dożynki Parafialne w sobotę 15 sierpnia. Prosimy, jak co roku o przygotowanie wieńców dożynkowych  przez poszczególne Wspólnoty.

Pielgrzymka Kaszubska Hel – Puck – Jasna Góra.. W tym roku z racji pandemii w formie sztafetowej. Pielgrzym przyjeżdża rano na miejsce Mszy św., wędruje w grupie i kończy pielgrzymowanie po dojściu do miejscowości noclegowej. Na nocleg pozostają kapłani, klerycy i obsługa pielgrzymki. Kapłanów przenocujemy w plebanii. Prosimy o noclegi dla 10  osób (chętni niech się zgłoszą).  Do Szymbarku  Grupa wejdzie we wtorek około godz. 1630.  Meczu nie będzie. Apel Jasnogórski w kościele o godz.       Wyjście Pielgrzymów w środę po Msz św. o godz. 700 rano, na którą zapraszamy Parafian, Turystów i Gości Prosimy o dary do kuchni parafialnej dla księży i kleryków.