OGŁOSZENIA 26.02.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1.. Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. o godz. 915  i 1800. Dzisiaj w

    W Środę Popielcową – obowiązuje post ilościowy tzw. ścisły i wstrzemięźliwość od p 

    karmów mięsnych. Uczyńmy wielkopostne postanowienia. Od dzisiaj do 1 marca – 

    przeżywać będziemy: „Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty”.

 

2. Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1600  i 1900Nabożeństwo Gorz –

    kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1400 i Msza św. Za udział w tych nabo

    żeństwach można uzyskać odpust zupełny. W każdy piątek Wielkiego Postu – można

    uzyskać odpust za modlitwę przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego słowami:  

     „ Oto ja o Dobry i Najsłodszy Jezu …”.

 

3. Tradycyjnie przed Drogą Krzyżową kolekta przeznaczona na zakup kwiatów do Gro-

     bu Pańskiego, Ciemnicy, nowego paschału i dekoracji.

 

4. Intencje mszalne …

 

5. Kolekta najbliższej niedzieli przeznaczona na cele gospodarcze Parafii.

 

6. Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu do nawrócenia, duchowego wzrostu, czynie-

    nia miłosierdzia, do naśladowania Chrystusa Odkupiciela.

 

7. W II Niedzielę Wielkiego Postu zostaną poświęcone książeczki dla dzieci komu-

       nijnych  „Z Panem Bogiem” w czasie Mszy św. o godz. 1100. Prosimy Rodziców

       o zakupienie książeczek. W II Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się rekolekcje

       parafialne i szkolne

 

8. „Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Wiernym ze Starkowej Huty. 

 

9. „Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Zainteresowanych prosimy do biura parafialnego.

 

10. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

       skie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń(kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

11. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 zł

        (zgłoszenia do ks. Mariusza).  

 

12. Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku ogłasza nabór do

       „Zerówki” dla dzieci z rocznika 2014/15. Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia

       13 marca 2020.

 

 

        POSTY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM

   Formy postu są zależne od decyzji Episkopatów w poszczególnych krajach. Trzy ro –

   dzaje: post ścisły, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post eucharystyczny.

   Post ścisły jako katolicy jesteśmy zobowiązani zachowywać od 18 do 60 roku życia w 

   Środę Popielcową i Wielki Piątek. (jeden posiłek do syta i dwukrotne posilenie się)

   Zasadne jest wychowywanie młodszych dzieci do podejmowania wyrzeczeń !!!

   Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje – od 14 roku życia do końca

   życia we wszystkie piątki roku (chyba, że w piątek przypada uroczystość, albo z waż-

   nych powodów Biskup lub Proboszcz może udzielić dyspensy – np. pogrzeb…).

   Post eucharystyczny – powstrzymywanie od spożywania posiłków i napojów godzinę

   przed przyjęciem Komunii Świętej (Do jego zachowania nie są zobowiązani chorzy;

   nie obejmuje wody i przyjmowania leków). Dla wierzącego post jest aktem podykto –

   wanym miłością do Boga i bliźnich. Zwyczajowo w Polsce wstrzymujemy się od spo-

   żywania potraw mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

   Post i wstrzemięźliwość to nie to samo co dieta. Dietę zachowujemy z uwagi na zdro-

   wie i estetykę ciała. Post podejmujemy z uwagi na duszę i dobrze, gdy łączymy go  z

   modlitwą i jałmużną. Dzięki tym praktykom możemy odzyskiwać duchowe zdrowie i

   piękno. Post integralnie wiąże się z krzyżem Chrystusa Jezusa i  z Jego Ofiarą.

OGŁOSZENIA 16.02.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1..  Dobry Bóg pragnie podjąć z nami święty dialog oczekując od nas ufnego zawierzenia 

 

2. We wtorek przypadł „XXVIII Światowy Dzień Chorego”. Po Mszy św. zostało odpra-

    wione nabożeństwo z błogosławieństwem każdego z uczestników Najświętszym Sak-

    ramentem (tzw. Błogosławieństwo lurdzkie).

 

3. W środę w Wejherowie odbył się pogrzeb śp ks Franciszka Koski Śp. ks. Prałat Fran-

    ciszek Koska, kiedyś Dziekan Dekanatu kartuskiego, był proboszczem Parafii: Hopo

    wo, Chmielno, Lubawa i w Niemczech. Ostatnie lata na emeryturze w Rumii. Pocho- 

    wanny został na cmentarzu w Wejherowie. „Wieczny odpoczynek …”. 

 

4. W sobotę odbył się pogrzeb śp. Zygmunta Ossowskiego – z Nowej Sikorskiej Huty.

    „Dobry Jezu…”. Zmarła śp. Stefania Klasa z Nowej Sikorskiej Huty. Różaniec w jej

    intencji dzisiaj w kościele o godz. 18.00.  Pogrzeb jutro o godz. 11.00 „Dobry Jezu …”. 

 

5. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na parafialne cele gospodarcze i

     za złożone dzisiaj ofiary na trwające remonty w Pelplinie (katedra, gmach WSD,

     Muzeum Diecezjalne i inne).

 

6. Intencje mszalne …

 

7. „Bóg zapłać za posprzątanie kościoła.  Prosimy Wiernych ze Starkowej Huty.

 

8. „Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Zaintere –

      sowanych prosimy do biura parafialnego.

 

9. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

      skie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń (kontakt – ks. Mariusz i p H Wesserling)

 

10. Dnia 1 lipca br. Parafia organizuje „Rodzinny wyjazd do Malborka” – koszt. 155 zł 

      (zgłoszenia do ks. Mariusza).

       

                       Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

Ogłoszenia 26.01.2020r.

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1.. Papież Franciszek w Liście apostolskim „Aperuit illis” ustanowił 3 Niedzielę Zwykłą

   w ciągu roku  – „Niedzielą słowa Bożego”  ku celebracji, refleksji i głoszeniu Słowa 

   Bożego.

                                                                                                                                                                                                                           

2. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na nasze WSD w Pelplinie.

 

3. Odwiedziny chorych jutro od godz. 9.00. Prosimy zgłaszać chorych i starszych.

 

4. Intencje mszalne …

 

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – nowy „Pielgrzym” i „U św. Teresy”.  

    

6. Zakończyły się ferie zimowe. Z ochotą i entuzjazmem niech dzieci i młodzież po-

    wrócą do obowiązków szkolnych i katechezy.

 

7. W I sobotę  miesiąca o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej

    Maryi Panny, okazja do spowiedzi św.  i Msza św.

 

8. Wizyta duszpasterska kolęda dobiega końca … Dzisiaj kolęda – Potuły od godz. 14.00

 

9. Przyszła niedziela to Niedziela Ofiarowania Pańskiego. Kończy się czas śpiewu  ko- 

      lęd. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo świec i gromnic ! W przyszłą niedzielę o

      godz. 11.00  Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

      Dzieci przynoszą świece chrzcielne lub nowe. Można zaopatrzyć się w świece !!!

 

10. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

      skie – Lwów.

 

11. Ks. Mariusz dziękuje za życzenia z racji urodzin i wszelkie przejawy życzliwości!

 

12. Panów do rozbiórki żłóbka i usunięcia choinek prosimy w przyszły poniedziałek  

          na godz. 18.45.

 

                       Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

 

OGŁOSZENIA 19.01.2020r.

 

—> INFORMACJE O PIELGRZYMCE NA KRESY WSCHODNIE: TUTAJ(klik) <—

 

1..  „Eucharystia daje życie”. Niech ta prawda będzie dla nas źródłem siły.

 

2. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na Wyż. Seminarium Duchowne w Pelplinie.

 

3. We wtorek „Dzień Babci” a w środę „Dzień Dziadka” Ogarnijmy ich naszą serdeczną 

    modlitwą a Zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu. 

 

4. Intencje mszalne …

 

5. Rozpoczął się drugi tydzień  ferii zimowych Dzieci i młodzież niech pamiętają o co –

    dziennej modlitwie i o udziale w niedzielnej Mszy św.

 

6. W miniony poniedziałek my kapłani Dekanatu mieliśmy kolędę z ks. Bpem Diecezj.

    Kolęda – wizyta duszpasterska. Dodatkowy dzień kolęd dla tych, którzy

    którzy z różnych powodów nie mieli kolędy we wcześniejszych terminach to sobota

    25 stycznia od godz. 11.00.  Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

 

7. 2 lutego tj. w niedzielę o godz. 11.00 Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących

      się do I Komunii Świętej. Dzieci przynoszą świece chrzcielne lub nowe.

 

8. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyń-

      skie – Lwów.

                       Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

 

OGŁOSZENIA 12.01.2020 r.

1..  Niech łaska Chrztu Świętego daje nam moc do dawania świadectwa wiary.

                                                                                                                                                                                                                                        

2. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary na spłatę energii elektrycznej.

 

3. W poniedziałek w Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli przez Szymbark przeszedł

    Orszak III Króli.  Królowie na koniach, św. Mikołaj, Śnieżynka. Dzieci, młodzież i

    dorośli.  Poszliśmy w radosnym orszaku ze śpiewem kolęd na ustach. Były piękne ko  

    rony i stroje. Po Mszy św.  w restauracji u p. Młyńskich kawa, herbata, śpiew kolęd.

    Strażakom, Kuczerom, Woźnicom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Szymbarki, p. Młyń 

    skim. P. Organiście „Bóg zapłać” Orszak można obejrzeć na parafialnej stronie inter.

 

4. We wtorek odbyły się pogrzeby śp. Jana Winczewskiego z Szymbarku i śp. Dominiki

    Dzennisz z Szymbarku. „Bóg zapłać” tym, którzy przez lata otaczali samarytańską 

    opieką p. Dominikę. Szczególne podziękowania kieruję do p. Zofii Miąskowskiej. 

    W środę odbył się w Goręczynie pogrzeb śp. Genowefy Mering żony byłego Organist

    W imieniu Rodziny Zmarłej serdeczne „Bóg zapłać” za udział w różańcu i pogrzebie

    naszym Parafianom.  „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …”.

 

5. W środę po Mszy św. o godz. 1800  był wspólny śpiew kolęd ! ( Było aż 20 osób).

 

6. Intencje mszalne …

 

7. „Bóg zapłać” p. Andrzejowi Cieszyńskiemu za wykonane prace i sprzęt przy śmiet-

      tniku na cmentarzu w miniony czwartek.

 

8. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie : Podole Wołyńskie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń.

 

9. W poniedziałek kapłani Dekanatu Stężyckiego mają kolędę z ks. Bpem Diecezjal.

 

10. Rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Dzieci i młodzież niech

      pamiętają o codziennej modlitwie i o udziale w niedzielnej Mszy św.

 

                       Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 29.12.2019r.

1.. Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa. To rodzina jest

   pierwszą szkołą miłości Boga i drugiego człowieka. To w Rodzinie Rodzice, dziad –

   kowie słowem i życiem wskazują dzieciom Kochającego Boga. Rodzice to pierwsi i

   najważniejsi katecheci.

                                                                                                                                                                                                        

2. We wtorek wspomnienie św. Sylwestra. O godz. 16.00   nabożeństwo dziękczynno – 

     przebłagalne na zakończenie roku cywilnego i Msza św.

 

3. W środę Nowy Rok – Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. 9.15  11.00

    i 14.00.

 

4. W I piątek okazja do spowiedzi św. od 16.00 – 17.00 i Msza św. a w pierwszą sobotę –

    od 8.30 – 9.00 i Msza św.

 

5. Intencje mszalne … 

 

6. W piątek 3 stycznia o godz. 16.00 w Szkole w Szymbarku Zebranie Wiejskie –

    Sołectwo Szymbark i Potuły.

 

7. W przyszła niedzielę w Szymbarku spotkanie opłatkowe dla Seniorów  o godz. 14.00.

 

8. Dzieci i młodzież mają przygotowane zeszyty do katechezy. Młodzież niektórych kla

    średnich, która twierdzi, że nie prowadzi notatek ma zaświadczenie z pieczątką i pod

    pisem katechety o tym, że uczęszcza na katechezę. Zna też imię i nazwisko katechety

    katechetki czy księdza. (takie zaświadczenie lub wpis w zeszycie posiada i przedkłada

    młodzież katechizowana poza Szymbarkiem). Kandydaci do bierzmowania przedkłada

    ją do wglądu zeszyt i indeks.  (Bierzmowanie 8 maja piątek g.16.00  – 2020 roku).

 

9. W dniach 6 – 11 lipca 2020 roku pielgrzymka na Kresy Wschodnie  – Podole Wo

        łyńskie – Lwów. Szczegóły – tablica ogłoszeń .

 

10. W przyszły poniedziałek Objawienie Pańskie – Trzech Króli. Przed Mszą św. o 

      godz. 11.00 Orszak III Króli. Przygotujmy się. Stroje orientalne, korony itp.

      Będą 2 Msze św. Uczmy się kolędy „Mędrcy świata monarchowie …”.

 

         Parafianom Gościom Turystom życzymy Błogosławionego 2020 Roku !

OGŁOSZENIA 22.12.2019r.

1.. Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana dobiega końca. „Bóg zapłać

   wszystkim, którzy uczestniczyli w Roratach. 

 

2. Papież Franciszek powiedział: „Radość – modlitwa i wdzięczność – to trzy postawy,

    które przygotowują nas do autentycznego przeżywania Bożego Narodzenia”. Powie-

    dział też: Prawdziwego Bożego Narodzenia nie będzie jeżeli nie pomożemy choćby

    jednemu ubogiemu”.

 

3. „Bóg zapłać” Radnemu A. Cieszyńskiemu za transport i piękne choinki dla naszego 

     kościoła! Paweł Czaja, Norbert Wunsch, Krzysztof Kunowski, Filip Szreder, Antoni

     Grzędzicki, Andrzej Kunowski, Klemens Serkowski, Mieczysław Szreder, Andrzej

     Klinkosz, Zdzisław Kleina, Kamil Kleina, Roman Wilkowski to panowie, którzy w 

     środę osadzili choinki a w czwartek zawiesili oświetlenie. Wielkie „Bóg zapłać” !!!

 

4. „Bóg zapłać”  p. Zdzisławowi Kleinie za wykonanie nowych stojaków do kościoła –

    do choinek . 

 

5. „Bóg zapłać” za zaproszenia na spotkania opłatkowe: KGW w Szymbarku, Kuczerom

     i Woźnicom, Seniorom i Emerytom z Kłobuczyna. Dyrekcji Szkoły w Szymbarku

    Urzędom Gmin: Stężyca, Somonino i Kościerzyna i Strażakom z Kłobuczyna.

 

6. W Boże Narodzenie I Święto Msze św. o godz. 9.15  i 11.00 (nie ma Mszy św. o 7.30) 

      W II  święto – św. Szczepana Msze św. 7.30   9.15 i 11.00. W II święto zbiórka do

      do puszek na szkolnictwo katolickie i na Katolicki Uniwersytet Jana Pawła.                                                                                                                                                          

      Nabożeństwo przy żłóbku w II święto o godz. 14.00. Prosimy by dzieci nauczyły                                                                           

      się wierszyków, kolęd, pastorałek o Narodzeniu Pana Jezusa.

 

7. Bp Pelpliński udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od

      pokarmów mięsnych w piątek 27 grudnia.

8. Zbliża się Kolęda – wizyta duszpasterska. Dzieci i młodzież mają przygotowane ze-

     szyty do katechezy. Młodzież niektórych klas średnich, która twierdzi, że nie prowa-

     dzi notatek ma zaświadczenie z pieczątką od katechety o udziale w katechezie. Zna 

     też imię i nazwisko katechety(ki) czy księdza. (takie zaświadczenie lub wpis w zeszy

     cie) przedkłada młodzież katechizowana poza Szymbarkiem. Kandydaci do bierzmo-

     wania dają do wglądu zeszyt i indeks Bierzmowanie 8 maja piątek g.16.00 2020 roku).

 

9. Kolęda – plan (tablica ogłoszeń).  

     

Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i Błogosławionych Świąt Narodzenia Pana !

OGŁOSZENIA 15.12.2019r.

1.. Trwa Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Zapraszamy na Roraty .

  od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Pamiętajmy o adwentowych postanowieniach

 

2. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy odpust Niepokalanego Poczęcia NMPanny Ks Pro

    fesor Wojciech Cichosz wygłosi Słowo Boże i poświęcił medaliki dzieciom przygotow

    jącym się do I Komunii Świętej. „Bóg zapłać” p. Ireneuszowi Koszałce za przesmacz-

    ny odpustowy obiad dla kapłanów i Wiernym za pomoc w przygotowaniu odpustu.

 

3. W ubiegłą niedzielę po raz XX obchodziliśmy „Dzień Modlitwy i Pomocy Material –

    nej Kościołowi na Wschodzie”. „Bóg zapłać” za ofiary do puszek złożone na ten cel.

 

4. Dzisiaj opłatek dla Radnych i Róż Różańcowych w kaplicy św. Jana Pawła II.

 

5. Przed kościołem, w sklepach u p. Młyńskich i Wojtala można nabyć świecie z racji:

    „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom” i opłatek. Ofiary z opłatka przeznaczone są

    na zakup nowej kadzielnicy i łódki na kadzidło.

 

6. Intencje mszalne …  W piątek Msza św. o 8.15 rano i Roraty o godz. 16.30.

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej „Pielgrzym” i „U św. Teresy”.

                                                               

8. Nowa lista sprzątających kościół …

 

9. W piątek po Mszy św. o godz. 8.15 odwiedziny chorych. Prosimy zgłaszać chorych.

 

10. Przez cały tydzień pomagamy w spowiedzi św. w dekanacie. Biuro parafialne czyn-

      ne po Mszy św. wieczornej. W naszej Parafii spowiedź św. w piątek 20 grudnia: I

      część spowiedzi: 15.30 – 16.30.  Roraty godz. 16.30.  II część spowiedzi św. 17.15 – 18.00. 

      Będzie ośmiu kapłanów. Prosimy o pomoc w darach do kuchni paraf

 

11. W najbliższą środę na godz. 1900 prosimy Panów do ustawiania choinek.

 

12. „Bóg zapłać” za zaproszenia na spotkania opłatkowe:  KGW w Szymbarku, Ku –

       czerom  i Woźnicom, Seniorom i Emerytom z Kłobuczyna. W tygodniu kolejne.

 

        

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 8.12.2019r.

 1.. Trwa Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty od poniedział

    ku do piątku o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych…

    Dzieci przynoszą lampiony. Uczyńmy adwentowe postanowienia ! Rozpoczęliśmy no

    wy rok liturgiczny pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”, „Eucharystia daje życie”.

 

2. Dzisiaj w Parafii odpust Niepokalanego Poczęcia NMP.  Suma odpustowa o godz. 

Dzisiejszy Sumista Ks. Prof. Wojciech Cichosz wygłosi Słowo Boże oraz poś – 

    więci medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.

 

3. Już po raz dwudziesty w poczuciu solidarności obchodzimy „Dzień Modlitwy i Pomo

    cy Materialnej Kościołowi na WschodziePo Mszy św. zbiórka do puszek na ten cel

    Modlitwą ogarniamy ks. Grzegorza i parafię w Dubnie na Wołyniu  – na Ukrainie

    W lipcu przyszłego roku udamy się tam z pielgrzymką. (szczegóły tablica ogłoszeń).

 

4. Dzisiaj Dzień modlitw w intencji Młodzieży Żeńskiej i jej posłannictwa w Kościele

    i świecie.

 

5. Dzisiaj rocznica ingresu Biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, którego Bóg niech

    zachowa w jak najdłuższe lata. (2012 rok).

 

6. „Bóg zapłać” za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na spłatę energii elektrycznej.

 

7. Przed kościołem, w sklepach u p. Młyńskich i Wojtala można nabyć świecie (8 zł.)

    „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” (8 zł.) i opłatek. Ofiary z opłatka przeznaczone 

    są na zakup nowej kadzielnicy i łódki na kadzidło.

 

8. Intencje mszalne …   

                                                                  

9. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i dekoracje z racji Adwentu i odpustu …

 

10. Dzisiaj Kiermasz Bożonarodzeniowy w szkole. Zbiórka o godz. 14.45 – „Pod Wieżą”

      i przemarsz z Orkiestrą Mikołajkową do szkoły w Szymbarku.

 

11. Opłatek dla Radnych i Róż Różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszach św. w

      Kaplicy św. Jana Pawła II.

    

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !

OGŁOSZENIA 1.12.2019r.

1.. Rozpoczął się Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty –

   od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

   Dzieci od początku przynoszą lampiony. Uczyńmy adwentowe postanowienia !

   Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Temat

   ten wchodzi w zakres 3–letniego planu duszpasterskiego pt. „Eucharystia daje życie”

 

2. „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary  na cele gospodarcze – spłatę energii elektr.

 

3. Przed kościołem u ministrantów, u Ojców w Wieżycy, w sklepach u p. Młyńskich i

Wojtala można zaopatrzyć się w świece „Wigilijne dzieło pomocy” (8 zł.). Opła –

    tek można nabyć dzisiaj pod chórem, a w tygodniu w biurze parafialnym i w zakrystii  

    kościoła. Ofiary z opłatka przeznaczone są na nową kadzielnicę i łódkę na kadzidło.

 

4. Okazja do spowiedzi św. z racji I piątku i odpustu Niepokalanego Poczęcia NMP

     w czwartek od 16.00 – 17.00. Zaproszonych zostało 4 kapłanów ! Prosimy dzieci, mło-

     dzież i dorosłych do spowiedzi św. w czwartek !!! Jest to też spowiedź św. z racji I

     piątku !

 

5. Odwiedziny chorych przed odpustem w piątek od godz. 8.30. Prosimy zgłaszać !

 

6. Intencje mszalne …

 

7. Zachęcamy do lektury – nowy „Pielgrzym”, „U Świętej Teresy”, „W Rodzinie”.

 

8. W I sobotę miesiąca o godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N M Panny i

    Msza św. o godz. 9.00.

 

9. W przyszłą niedzielę Suma odpustowa z racji Niepokalanego Poczęcia NMP o godz

Zapraszamy też dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z Rodzi –

    cami. Ks Sumista poświęci medaliki dzieciom komunijnym /obecność obowiązkowa/

                                                                  

10.„Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

 

11. W piątek 13-go grudnia o godz. 17.00  w Restauracji „Pod Wieżą” zebranie Kuczeró

       i Woźniców a o 19.00 spotkanie opłatkowe. Obecność obowiązkowa. (Zarząd K i W)

 

12. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Szymbarku ogłasza nabór do chóru, orkiestry ..

                   

                Parafianom Gościom Turystom życzymy dobrej niedzieli i tygodnia !