DUSZPASTERZE PARAFII ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Proboszcz Parafii

Ks. mgr Grzegorz Fąferko

ur. 19 września 1963 roku

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku

proboszczem parafii w Szymbarku jest od 2003 roku

ul. Długa 18, 83-315 Szymbark

 

Wikariusz Parafii

Ks. mgr lic. Mariusz Malejko

ur. 18.01.1985 w Tczewie

Wyświęcony  30 maja 2010 roku

Wikariuszem parafii Szymbark od 20 sierpnia 2017 roku

ul. Zakładników Szymbarskich 6, 83-315 Szymbark

 

Organista:

Dariusz Formela

ul. Długa 16, 83-315 Szymbark