SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

STAN z 15.10.2020 r.

1. Czaja Paweł
2. Antoni Serkowski
3. Flisikowski Adam
4 Wilkowski Dawid
5. Gruchała Paweł
6. Gruchała Andrzej
7. Klasa Piotr
8. Klasa Szymon
9. Jakub klasa
10.Naczk Szymon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pek Paweł
12. Ramczykowski Bartosz
13. Reszka Kacper
14. Reszka Aleksander
15. Klinkosz Jędrzej
16. Jan Gruchała
17. Okrój Maciej
18. Wierzba Piotr
19 Wunsz Norbert
20 Kunowski Krzysztof
21 Olszewski Adrian
22. Pobłocki Fabian
23. Mateusz Grzędzicki
24. Wiktor Wojciechowski

25. Kamil Gruchała

26.Jeremiasz Fierek

27.Maksymilian Fierek

28. Łukasz recław

29. Krystian Las

30. Mateusz Ramczykowski

31. Ksawery Słoma

 

ŻYWY RÓŻANIEC

 

Bardzo szczególną formą propagowania modlitwy różańcowej w naszej parafii są Róże Różańcowe, zwane również Żywym Różańcem.

 

Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 – 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, „wymyśliła” w 1825 r. żywy różaniec, coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca.

Do Polski dzieło dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Tak jest do dziś.

 

Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca zobowiązani są do:

  • wiernego odmawiania co dzień wyznaczonej tajemnicy różańcowej;
  • udziału w comiesięcznym nabożeństwie, połączonym ze zmianą tajemnic;
  • jeśli to możliwe, uczestniczenia w październikowych nabożeństwach różańcowych;
  • szerzenia czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia;
  • odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła;
  • w przypadku śmierci kogoś z członków Żywego Różańca, zalecany jest udział w jego pogrzebie i pamięć o nim w modlitwie;